anis - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova anis.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: anis
 

anis

VIRGLOR

aerobní organismus

AEROB

afghánistánská bažina

HAMUN

afghánistánské pohoří

ČÁGÁT,HINDÚKUS

afghánistánské vádí

DOR

altajská skupina jazyková z Afghánistánu

KIRGIZOVÉ

autotrofní organismus, který je schopen vytvářet organické látky

PRODUCENT

biocenóza přisedlých organismů na podkladě

EPIHOLON

bezjademé organismy

AKARYONTA

bezporuchový stav živého organismu

ZDRAVÍ

Canis

PES

buňky, tkáně a organismy pěstované v umělém prostředí

KULTURA

Canis

PES

cesta středu v čínském konfucianismu

ČUNG-JUNG

celková hmotnost všech organismů v biocenóze

BIOMASA

celkové zachvácení organismu rakovinou

KARCINÓZA

část povrchu zemského osídlená organismy

BIOSFÉRA

část organismu (anat.)

CORPUS

část těla organismů pravidelně se opakující

SEGMENT

část těla organismů pravidelně se opakující

SEGMENT

česká mezzosopranistka operní

BRYCHOVÁ

český pianista

ROKL

český pianista a skladatel

DUŠEK

dědičná vloha organismu

GEN, VROD

drť hornin nebo pevných částic organis

DETRIT

ekologicky vyvážené společenství organis

BIOCENOSA,BIOCENÓZA

hodinový mechanismus

KROK

hodinový mechanismus

KROK

choroboplodný organismus

VIR, VIRUS

infekce organismu celková

SEPSE,SEPTEMIE

infekční mikroorganismus

VIRUS

jednobuněčné organismy ze skupiny vřeckatých hub

KVASINKY

jednobuněčný mikroorganismus

BAKTERIE

jednobuněčný organismus

BAKTÉRIE,BIČÍKOVEC

jednoduchý jednobuněčný organismus

BAKTERIE

jednobuněčné organismy ze skupiny vřeckatých hub

KVASINKY

jednobuněčný mikroorganismus

BAKTERIE

jednobuněčný organismus

BAKTÉRIE,BIČÍKOVEC

jednoduchý jednobuněčný organismus

BAKTERIE

kmenový svaz na pomezí Afghánistánu a Pákistánu

GURIACHEL

kmenový svaz v Afghánistánu

JÚSUFZAJ

kmen pohraniční oblasti Afghánistánu a Pákistánu

AFRIDI

kód společnosti letecké Afghánistánu

FG

látka ovlivňující chemické reakce v živém organismu

ENZYM

látky ze kterých v živém organismu vznikají vitaminy

PRO VITAMINY

látka k hubení škodlivých organis

PESTICID

lidský organismus

TĚLO

lidé najatí k organisovanému potlesku nebo pískotu

KLAKA

mechanismům na rychlé zavírání

ZÁMEK

mechanismus

STROJ, STROJEK

mechanismus hodin

KROK

mechanismus ke zmenšení rychlosti

BRZDA

mechanismus s pohyblivými lopatkami u kolesových lodí

KOLESO

mechanismus umožňující výstřel

ZÁMEK

mechanismus varhanní

COPULA

mechanismům na rychlé zavírání

ZÁMEK

mechanismus

STROJ, STROJEK

mechanismus hodin

KROK

mechanismus ke zmenšení rychlosti

BRZDA

mechanismus s pohyblivými lopatkami u kolesových lodí

KOLESO

mechanismus umožňující výstřel

ZÁMEK

mechanismus varhanní

COPULA

mikroorganismus

BACIL, BAKTERIE,BAKTÉRIE, FORULA, KOK, KOKUS,MIKROB, VIBRIO, VIR, VIRUS

mimo živý organismu (ve skle)

IN VITRO

místo, kde se vyskytuje určitý organismus, nerost

LOKALITA

místo, kde se vyskytuje určitý organismus, nerost

LOKALITA

množství tekutiny obsahující mikroorganismy k zkvašení

ZAKVAS,ZÁKYS

množství vody, v níž žijí drobné organismy

TELMA

nahromadění částí tvrdých primitivních organis

ÚTES

napadení organismu velkým množstvím parazitů

INVASE, INVAZE

nauka o přeměnách látek v živém organismu

BIOCHEMIE

nauka o skladbě a stavbě organis

ANATOMIE

nauka o vzájemných vztazích organismů a o vztazích organismů k prostředí

EKOLOGIE

nauka o vzniku a vývoji živých organis

BIOGENIE

nauka o dědičnosti a proměnlivosti organis

GENETIKA

nauka o organismech žijících v půdě

EDAFOLOGIE

nauka o vztazích organismů a vztazích k prostředí

EKOLOGIE

nauka o zeměpisném rozšíření organismu na zemi

CHOROLOGIE

nauka o životních projevech organismů v souvislosti ze změnami prostředí

FENOLOGIE

nauka studující přeměnu látek v živých organismech

BIOCHEMIE

nejmenší organismus choroboplodný

VIR

německý humanista

BRANT, MAIR

nepřiměřeně silná reakce organismu na škodlivou látku

ALERGIE

neschopnost mikroorganismu vyvolat onemocnění

AVIRULENCE

obor využívající stavby živých organismů k řešení technických problémů

BIONIKA

odborník v nauce o stavbě a složeni organis

ANATOM

odborník v nauce o stavbě a složení organis

ANATOM

odborník zkoumající vztahy mezi organismem a prostředím

EKOLOG

odolnost organismu proti cizím látkám

IMUNITA

odvětví biologie, zabývající se vztahem organismů k prostředí

EKOLOGIE

ochranná vrstva povrchová organismu

KUTIKULA

onemocnění z přehřátí organismu

UPAL,ÚŽEH

orientace organismů jednobuněčných na směr vodního proudu

REOTÁXE

orgán organismů jednobuněčných

BIČÍK

orgán vylučující pro organismus důležité látky

ŽLÁZA

organická sloučenina tvořící základ živých organis

BÍLKOVINA

organismus autotrofní (předpokládaný)

MYKOID

organismus bez potřeby kyslíku

ANAEROB

organismus drobnohledný

BACIL,BAKTERIE, KOK, KVASINKA,MIKROB, PLÍSEŇ

organismus drobnohledný, rostlinný

MIKROFYT

 
Hledaný výraz výsledku: anis
 

arabské jméno ženské

AJŠA, ANIŠA,ASJA, FATIMA, NÚR

bacil

ARCHEPLAST, BAKTÉRIE,MIKROB, MIKROORGANISMUS

bakterie

ATRICHY, BACIL,KOK, KOKUS, MIKROB,MIKROORGANISMUS, SARCIN,SATRICHY, VIBRIO, VLÁKNA, ZIVEK

část Prešova

CEMJATA, HANISKA,NIŽNÁ, SEVERNÁ, SOLIVAR,ŽUPČANY

český gymnasta

DANIŠ, HUDEC, LYLO

eter aromatický

ANETOL, ANISOL,KREOSOL, SAFROL, VERATROL

éther

AETHER, ANETOL, ANISOL,ÉTER, SAFROL

etiopské souostroví

DAHLAK, HANÍŠ

filozofická soustava úcty k státu, rodině, hlavně v Číně

KONFUCIANISMUS

filozofická soustava úcty k státu, rodině, hlavně v Číně

KONFUCIANISMUS

forula

MIKROORGANISMUS

geologická epocha triasu

ANIS

hinduistické sanskrtské texty

UPANIŠADY

chléb (z lat.)

PANIS

íránské jméno ženské

ANIS, ANÚŠ,BÁNÚ, NÁZ VÍS

jeden z Kentaurů (řec. myt.)

AGRIOS,ANKIOS, FOLOS, CHEIRÓN, CHIRON,KLANIS, NESSOS, OREUS, PHOLUS

jeden z Kentaurů (řec. myt.)

AGRIOS,ANKIOS, FOLOS, CHEIRÓN, CHIRON,KLANIS, NESSOS, OREUS, PHOLUS

kazatel husitský, upálený vojsky Jana Žižky

KANIS

keltský bůh hromu

TARANIS

keltský bůh hromu

TARANIS

křesťanské hnutí popírající tzv. prvotní hřích

PELAGIANISMUS

liz

SLANISKO, SOLISKO

liz

SLANISKO, SOLISKO

luskoun (zool.)

MANIS

maltoželezitý sirup

PANIS

malý trpasličí vzrůst u lidí

NANISMUS

méně běžné označení mužské homosexuality

URANISMUS

mikrob

BACIL, MIKROORGANISMUS

nábožensko-politické hnutí v islámských zemích

PANISLÁMISMUS

náboženství lpící na kultu mrtvých předků

MANISMUS

náboženství založené na kultu mrtvých

MANISMUS

nadměrné a náruživé sebeukájení

ONANISMUS

nauka o výstavbě měst

URBANISMUS

nestejnolistost (bot.)

ANISOFYLIE

odrůda křemence

GANISTER

pes

BARVÁŘ, BARZOJ, BEAGLE,BOXER, BULDOG, BULDOK,CANIS, ČAUČAU, ČOKL, ČUVAČ,DALMATIN, DINGO, DOBRMAN,DOGA, FOXTERIÉR, HAFAN,CHIN, CHRT, KNÍRAČ, KOKR,KOKRŠPAŇEL, KOLIE, KOPOV,LAJKA, MASTIF, MOPS, MOPSL,MOPSLÍK, ŇAFAL, NOHA, OHAR,PESAN, PINČ, PSÍČEK, PSISK

pes (lat.)

CANIS

pes (zool.)

CANIS

pohyblivá soustava

MECHANISMUS,MECHANIZMUS

přívrženec církevního hnutí

MONTANISTA

renesanční duchovní hnutí

HUMANISMUS

sirup maltoželezitý

PANIS

sirup maltoželezitý

PANIS

sloučenina organická aromatická

ANISOL,ANOL, AREN, ARENOL, AROMÁT,FENOL, FENON, CHRYSEN,CHRYZEN, INDEN, KUMEN, PICEN,PYREN, SAFROL, XYLEN

sloučenina organická aromatická

ANISOL,ANOL, AREN, ARENOL, AROMÁT,FENOL, FENON, CHRYSEN,CHRYZEN, INDEN, KUMEN, PICEN,PYREN, SAFROL, XYLEN

solisko

LIZ, SLANISKO

součást oleje anisového

ANISOL

souhvězdí

ACHERNAR, ALDEBARAN,ALGOL, ALTAIR, ANDROMEDA,ANTARES, AQUARIUS, AQUILA,ARA, ARCTURUS, ARIES, AURIGA,AUSTRALE, BERAN, BOOTES,BÝK, CANCER, CANIS MAJOR,CANIS MINOR, CANOPUS,CAPELLA, CAPRICORNUS,CARINA, CASSIOPEIA, CASTOR,CENTAURUS, CEPHEUS, CETUS,COLUMB

souhvězdí jižní hvězdné oblohy

ACHERNAR, ANTARES, AQUARIUS,AQUILA, ARA, AUSTRALE,CANIS MAJOR, CANIS MINOR,CANOPUS, CAPRICORNUS, CARINA,CENTAURUS, CETUS, COLUMBA,CORVUS, CRUX, DORADO,ERIDANUS, FOMALHAUT, GRUS,HYDRA, HYDRUS, LEPUS, LIBRA,LUPUS, MONOCEROS, OPHIUCUS,ORION, PAVO, PEGAS

souhvězdí severní hvězdné oblohy

ALDEBARAN, ALGOL, ALTAIR,ANDROMEDA, AQUARIUS, AQUILA,ARCTURUS, ARIES, AURIGA,BOOTES, CANCER, CANIS MINOR,CAPELLA, CASSIOPEIA, CASTOR,CEPHEUS, CETUS, CORONABOREALIS, CYGNUS, DELPHINUS,DENEB, DRACO, GEMINI, GEMMA,HERCULES, HYADES, HYDRA,LEO, LEO MINOR,

spodní stupeň triasu středního v podloží ladinu

ANIS, ANISIEN

spojení planogamet rozdílných velikosti

ANISOGAMIE

stupeň triasu středního

ANIS, LADIN

stupeň triasu středního

ANIS, LADIN

varhaník

ORGANISTA, ORKANISTA

velmi slabě (hud.)

PIANISSIMO, PP, PPP

velmi tiše (hud.)

PIANISSIMO, PP, PPP

vibrio

ARCHEPLAST, BAKTÉRIE,MIKROORGANISMUS

vrstva druhohor (geol.)

AALEN,AALÉN, ALB, ALBIEN, ANIS,APT, APTIEN, ARGOV, ASTART,ATUR, BAJOC, BAJOK, BARREM,BARRÉM, BATH, BATHON,BÉDOUL, BERIAS, BONON,CAMPAN, CONIAK, DAN, DANIEN,DAT, DOGGER, DOMÉR, DORDON,EMŠER, GARGAS, GAULT, ITRIV,JURA, KALLOV, KAMPAŇ, KARN,KEUPER, KONI

vzrůst malý trpasličí u lidí

NANISMUS, NANONIE

zásoba soli pro zvěř vysokou

LIZ, SLANISKO

zásoba soli pro zvěř vysokou

LIZ, SLANISKO

 

 
GDPR