arit - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova arit.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: arit
 

arit

NEROST

aarit

NEROST

antilogaritmus

NUMERUS

Baal v ugaritských eposech (předoasij. myt.)

ALIJAN, ALIAN

baritono

KLUMPAR

baritono

KLUMPAR

bezrozměrná logaritmická jednotka

NEPER

cinabarit

CINOBR, RUMĚLKA

část dekadického logaritmu, desetinná

MANTISA

číslo, jehož logaritus se hledá

NUMERUS

desetinná část dekadického logaritmu

MANTISA

desetinný logaritmus (zkr.)

LOG

disparita

NEROVNOST

charita

DOBROČINNOST,MILOSRDENSTVÍ

charitě

MILOSRDENSTVÍ

Charitka (řec. myt.)

AFLAIA, ÁGLAIA,AGLAIÉ, FAÓMA, KLETA

Charitky (řím. myt.)

GRÁCIE

jednotka logaritmická

BEL, NEPER

karit

HORNINA

kapilarita

TĚKAVOST, VZLÍNAVOST

lichvařit (zast.)

LICHVIT

liparit

RHYOLIT

mařit

BOURAT, HATIT, KAZIT, NIČIT,RUŠIT

mařit (zast.)

MARNITmasový nok KLOPS

margarit

CLINGMANIT

mařit

BOURAT, HATIT, KAZIT, NIČIT,RUŠIT

mařit (zast.)

MARNIT

matka Charitek (řec. myt.)

AEGLE,AIGLÉ

obdařit schopnostmi

NADAT

obchodní parita v kupní smlouvě

CIF

obchodní parita v mezinárodní kupní smlouvě

FAS, FOB

Organizace solidarity afrických a asijských národů (zkr.)

OSAAN

Organizace solidarity afrických a asijských národů (zkr.)

OSAAN

ovařit v malém množství tekutiny

ODUSIT

otec bohů ugaritského panteonu

EL

pařit (nář.)

SPÁŘET

parita

ROVNOST, SYMETRIE

píseň s občasnou popularitou

HIT,ŠLÁGR

poměr logaritmů dvou veličin

ALLOMETRIE

poměr logaritmů dvou veličin

ALLOMETRIE

popularita

OBLIBA

posuvný rámeček logaritmického pravítka

BĚHOUN

pravítko logaritmické (ob.)

ŠÍBR, ŠÍBT

přivařit

NALETOVAT

radiolarit

LYDIT

rarita

UNIKÁT, VZÁCNOST

rarity

CIMELIE, CIMÉLIE

Sarita

PLANETKA

samotařit (kniž.)

SAMOTIT

Sarita

PLANETKA

samotařit (kniž.)

SAMOTIT

sochařit

SOCHAT

soudce v ugaritské mytologii

DANEL

tvářit se

DĚLAT SE

ugaritská bohyně slunce (myt.)

ŠAPŠ

ugaritské božstvo (myt.)

ACHIMOT

ugaritský bůh nejvyšší (myt.)

EL

ugaritský král (myt.)

KERET, KURITI,KURUTI, PABIL

ugaritský soudce (myt.)

DANEL

úměrný diferenciální poměr logarit

ALLOMETRIE

uvařit se (nář. zast.)

UVŘÍT

uvařit se (nář. zast.)

UVŘÍT

válec logaritmický

LOGA

vařit

ČEŘIT

vařit při malém ohni

CMUDIT, SMUDIT

zářit

BLÝSKAT, BLÝSKNOUT, HOŘET, PLANOUT

zbožnění rozbřesku v ugaritských textech

ŠACHAR

zbožnění soumraku v ugaritských textech

ŠALIM

zkratka logaritmu

LOG

zkratka logaritmu

LOG

zmařit

ZKAZIT, ZNIČIT

značka logaritmu přirozeného

LN

 
Hledaný výraz výsledku: arit
 

australský nerost žlutý vzácný

PILBARIT

biblický národ příbuzný Židům

SAM ARIT ANI, SAMAŘANÉ

bílá skalice

GOSLARIT

být ovocnářem

OVOCNAŘIT

černé uhlí

ANTRACIT, DURIT, FUSAIN,FUSIT, FUSSIN, FYZÉN, GAGÁT,KLARIT, LEŠ, VITRIT

čeřit

KALIT, VAŘIT, VÍŘIT, VLNIT

činit jarým

JAŘIT

dobrovolný ošetřovatel nemocných

SAMARITÁN

druh Čísla matematického

LOGARITMUS

dvojčlennost

BINARITA

dvojpólovost

POLARITA

dvorská strana

KAMÁRITA

dvoupólovost, bipolárnost

BIPOLARITA

existence pólů

POLARITA

faenna

CHARITKA

hatit

KAZIT, MAŘIT, NIČIT

hmota plastická

AGALYN, AKALIT,AKULON, ALVAR, AMILAN,ARMITE, BAKELIT, BEBRIT, BEER1T,BENZEX, BEXOID, BUNA, BUTVAR,CARTA, CELCON, CELLON, CELON,CELULOID, CEREX, CIBA, CYRENE,DACRON, DECORA, DIÁKON,DIORID, DUPREN, DUREZ, DURITE,DYNOID, DYNOS, EBONIT, ECARIT,ECARON, EK

hmota žáruvzdorná

CORHARIT, DINAS,DOLOMIT, MULIT, REX, SILICA,SILIKA, ŠAMOT

hnisavý zánět prstů

PANARITIUM

hornina vulkanická

LIPARIT,RHYOLITH, RYOLIT

hornina výlevná

ALBANIT, ANDEZIT,BATUKIT, BAZALT, BAZANIT,ČEDIČ, DACIT, DIABAS, FONOLIT,FORTUNIT, GHIZIT, HAUYNIT,KAJANIT, KATUNGIT, KULAIT,LATIT, LEUCITIT, LIPSARIT,MADUPIT, MAFURIT, MAMILIT,MELAFYR, ORANDIT, ORENDIT,PARCHETIT, PORFYR, RHYOLIT,RHYOLITH, SANCYIT, ŠM

hornina ze skořápek mořských živočichů

RADIOLARIT

hornina žilná

ALBITIT, ALVIKIT,APLIT, ARIZONIT, ARKIT, BALDIT,BEFORZIT, BOSTONU, GAUTEIT,GRORUDIT, HEDRUM1T, HERONIT,HEUMIT, HIRNANTIT, HOLMIT,HURUMIT, ISIT, KARIT, KYŠTYMIT,LUHIT, MALCHIT, NEJ VIT, ODINIT,OUENIT, PAISANIT, PAVDIT, PIKRIT,PLUMAZIT, PORFYR, RAABSIT

horniny, z nichž se skládají měsíční pevniny

LUNARITY

horniny, z nichž se skládají měsíční pevniny

LUNARITY

hořet

HÁRAT, PLANOUT, PLÁPOLAT,PLÁT, SÁLAT, SVÍTIT, ZÁŘIT, ŽÍŘET,ŽÍŘIT

hořet

HÁRAT, PLANOUT, PLÁPOLAT,PLÁT, SÁLAT, SVÍTIT, ZÁŘIT, ŽÍŘET,ŽÍŘIT

hýřit

FLÁMO VAT, LÁBOVAT, PAŘIT

iowské město

AMES, HARLAN,ČHARITON

iowské město

AMES, HARLAN,CHÁRITON

ízopléta

IZARITMA, IZOČÁRA

jedinečnost

ORIGINALITA, RARITA,UNICITA, UNIKÁT, UTEKA

jednoklonný nerost ze skupiny perovskitu

LOPARIT

jednoklonný nerost ze skupiny slíd

FLOGOPIT, LEPIDOLIT, MARGARIT

klást oka

OKAŘIT

kmen, který ve 2. stol. získal rozhodující moc v Arábii

HIMJARITÉ

koncentrace molámí

MOLARITA

koncentrace roztoku

MOLALITA,POLARITA, TITR

kosočtverečný nerost z Austrálie

DITTMARIT

křesťanská láska

CHARITA,CHARITAS

láska Boží v Novém zákonu

CARITAS

láska k bližnímu

CARITAS,HUMANITA, CHARITA

láska křesťanská

CHARITA

máslo rostlinné

GALAM, KARITÉ,MOWRAH

mexický stát

BAJA, COLIMA,DURANGO, CHIAPAS, JOLISCO,MÉXICO, MORELOS, NAVAŘIT,PUEBLA, SONORA, YUCATÁN

milosrdenství

CHARITA, CHARITĚ

milosrdný člověk

SAMARITÁN

mít dobrý rozvoj

DAŘIT SE

mít úspěch

DAŘIT SE, USPĚT

modrý nerost jednoklonný

AZURIT,LINARIT

napařovat

PAŘIT

něco neobvyklého, zvláštního

EXTRÁTÁ,EXTRÁTY, RARITA

nemoc dětská provázená křečemi

BOŽECLOTŘIT, LUDLAMIT, MALACHIT,MARGARIT, MASTEK, MENDOZIT,MEROXEN, MESOLIT, MEZOLIT,MONAZIT, MURMANIT, MUŠKO VIT,NAHCOLIT, NATRON, NEPTUNIT,NIOCALIT, ODENIT, ORLIT, ORTHIT,ORTOKLAS, PACHNOLIT, PASCOIT,PEARCEIT, PENNIN, PETALIT,PISANIT, PRESLIT, PROS

nerost

AARIT, ABICHIT, AD AMIN,ADELIT, ADIPIT, ADULAR, AGAFIT,AGALIT, AGLAIT, ACHÁT, ACHIRIT,ACHROIT, AJKAIT, AKMIT, ALAIT,ALALIT, ALANIT, ALAUN, ALBIT,ALIPIT, ALOFAN, ALTAIT, ALUNIT,ALVIT, AMETYST, AMEZIT, AMIANT,AMONIT, ANANIT, ANATAS, ANNIT,ANOMIT, ANTIM

nerost nikelin

ARIT

nerost šesterečný

AARIT, ACHÁT,APATIT, ARIT, ARMANGIT,ARMENIT, BECKELIT, BERYL,BRITOLIT, CANCRINIT, CERIT,CONNELLIT, COQUIMBIT,COVELLIN, DAHLIT, DAVYN,DELTAIT, ETTRINGIT, EUKRYPTIT,FLUOBORIT, FRANKOLIT,HANKSIT, HEGBONIT, ILMENIT,JODARGYRIT, KAKOXEN, KALCIT,KALIOFYLIT,

nerost ze skupiny nikelinů

AARIT, ARIT

nerovnost

DISPARITA, HRB, IMPARITA

nesvítit

NEZÁŘIT

ničit

BOŘIT, BOURAT, DECIMOVAT,DEMOLOVAT, DEVASTOVAT, HATIT,HUBIT, KAZIT, LÁMAT, LOMIT,MAŘIT, PLENET, PLENIT, RUŠIT

nikelin

ARIT, NICCOLIT

nikelin

ARIT, NICCOLIT

obecná obliba

POPULARITA

oblast matematiky

ALGEBRA,ARITMETIKA, GEOMETRIE

oblíbenost

POPULARITA

odrůda hastingsitu

GIRNARIT

odvádět hráče (slang.)

LANAŘIT

ojedinělá věc

RARITA

ošetřovatelé

SAMARITÁNI

ošetřovatelé

SAMARITÁNI

párovat

PÁŘIT

pěstovat spiritismus

DUCHAŘIT

počet stejný

PARITA, ROVNOST

podléhat hromadnému zděšení

PANIKAŘIT

pól v silovém poli, kladný nebo záporný

POLARITA

polámost

POLARITA

politý vařící vodou

OPAŘENÝ, OPAŘIT

pololesklé uhlí černé

KLARIT

ponořovat do vroucí vody

PAŘIT

pospolitost

SOLIDARITA

pražský podnik

ARITMA, AROMA,ASTRID, AVIA, CYKLUS, ČEMAD,ČESMAD, ČKD, DENTAL, DILIA,DIPRA, DRUPOL, DRUTEX, ERGON,CHEMA, CHIRANA, IGRA, IMADOS,INCOS, INORGA, INOVA, INPRO,INSTAV, IRA, IRAPA, JANKA,KARÁT, KERAMO, KORT, KOTVA,LABORA, LAKTOS, LÉČIVA,LOVĚNA, MAGNES, MÁJ

profil železniční, průjezdný

GABARIT

průjezdný profil

GADARIT

předstírat (zast.)

TVÁŘIT

rhyolith

LIPARIT

rovnoprávnost

PARITA

rovnost

EGALITA, ÉGALITÉ, EKVITA,PARITA, PLOCHOST

rovnost hodnot

PARE, PARÉ, PARITA

rozkošník (zast.)

SYBARITA

rumělka

CINABARIT, CINOBR

rumělka

CINABARIT, CINOBR

shoda nominální ceny cenného papíru s kupní cenou

AL PARI, AU PAIR,PARITA

shoda nominální ceny cenného papíru s kupní cenou

AL PARI, AU PAIR,PARITA

shoda nominální ceny cenného papíru s kupní cenou

AL PARI, AU PAIR,PARITA

shoda nominální ceny cenného papíru s kupní cenou

AL PARI, AU PAIR,PARITA

sloučenina anorganická antimonu, arsenu a niklu

ARIT

sloučenina anorganická antimonu, arsenu a niklu

ARIT

složka uhlí černého, lesklá, vláknitá

KLARIT

složka uhlí černého, lesklá, vláknitá

KLARIT

součást uhlí

DURAIN, DURIT,EXINIT, FAZIT, KLARIT, VITRIT,XYLIT

 

 
GDPR