atom - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova atom.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: atom
 

atom

ANION, ANIONT, DONOR, ION,IONT, ISOBAR, ISOTON, ISOTOP,IZOBAR, IZOTON, IZOTOP, KATION,KATIONT, NAIONT, NUKLID

atom

ANION, ANIONT, DONOR, ION,IONT, ISOBAR, ISOTON, ISOTOP,IZOBAR, IZOTON, IZOTOP, KATION,KATIONT, NAIONT, NUKLID

alkan s deseti atomy uhlíku

DEKAN

alkan s devíti atomy uhlíku

NONAN

alkan s dvanácti atomy uhlíku

DODEKAN

alkan s dvěma atomy uhlíku

ETAN,ETHAN

alkan s jedenácti atomy uhlíku

UNDEKAN

alkan s jedním atomem uhlíku

METAN,METHAN

alkan s osmi atomy uhlíku

OKTAN

alkan se čtyřmi atomy uhlíku

BUTAN

alkan se šesti atomy uhlíku

HEXAN

alkan se třemi atomy uhlíku

PROPAN

alken se třemi atomy uhlíku

PROPEN

aktivní skupina atomů, která nemůže existovat samostatně

RADIKÁL

alkadien se 3 atomy uhlíku

PROPADIEN

aldosa s pěti atomy uhlíku

RIBOSA,RIBÓZA

americký chemik, zakladatel vědecké atomové teorie

DALTON

atom cizí látky, předávající elektron do vodivostního pásu polovodiče

DONOR

atom přijímající elektron

AKCEPTOR

atom s elektrickým nábojem

ION, IONT

atom s kladným nábojem

KATION,KATIONT

atom se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů

NUKLID

atom schopný předat elektrický náboj jinému atomu

DONOR

atom složený z antičástic

ANTIATOM

atom téhož prvku lišící se hmotností

ISOTOP, IZOTOP

atom zářivé energie

FOTON

atom, jehož hmotové číslo se rovná číslu jiného prvku

IZOBAR

Atomal

VÝVOJKA

Atomic Emission Spectroscopy (zkr.)

AES

Atomic Fluorescence Spectroscopy (zkr.)

AFS

Atomic Force Microscopy (zkr.)

AFM

atomizování

ATOMIZACE

atomová bomba (hovor.)

ATOMOVKA

atomová bomba (ob.)

ATOMOVKA

atomová částice

KAON, MESON,PROTON

atomová hmotnostní jednotka

U

atomové jádro se stejným počtem protonů a různým počtem neutronů

IZOTOP

atomové jádro těžkého vodíku

DEUTERON

atomový

JADERNÝ

atomový výbuch

HŘIB

atomy prvků se stejným atomovým číslem

IZOTOPY

atomy různých prvků se stejnou atomovou hmotností

ISOBARY, IZOBARY

atomy se stejnou atomovou hmotností

ISOBARY, IZOBARY

atomy se záporným nábojem

ANIONY,ANIONTY

atomy stejných prvků s různou atomovou hmotností

ISOTOPY, IZOTOPY

atom cizí látky, předávající elektron do vodivostního pásu polovodiče

DONOR

atom přijímající elektron

AKCEPTOR

atom s elektrickým nábojem

ION, IONT

atom s kladným nábojem

KATION,KATIONT

atom se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů

NUKLID

atom schopný předat elektrický náboj jinému atomu

DONOR

atom složený z antičástic

ANTIATOM

atom téhož prvku lišící se hmotností

ISOTOP, IZOTOP

atom zářivé energie

FOTON

atom, jehož hmotové číslo se rovná číslu jiného prvku

IZOBAR

Atomal

VÝVOJKA

Atomic Emission Spectroscopy (zkr.)

AES

Atomic Fluorescence Spectroscopy (zkr.)

AFS

Atomic Force Microscopy (zkr.)

AFM

atomizování

ATOMIZACE

atomová bomba (hovor.)

ATOMOVKA

atomová bomba (ob.)

ATOMOVKA

atomová částice

KAON, MESON,PROTON

atomová hmotnostní jednotka

U

atomové jádro se stejným počtem protonů a různým počtem neutronů

IZOTOP

atomové jádro těžkého vodíku

DEUTERON

atomový

JADERNÝ

atomový výbuch

HŘIB

atomy prvků se stejným atomovým číslem

IZOTOPY

atomy různých prvků se stejnou atomovou hmotností

ISOBARY, IZOBARY

atomy se stejnou atomovou hmotností

ISOBARY, IZOBARY

atomy se záporným nábojem

ANIONY,ANIONTY

atomy stejných prvků s různou atomovou hmotností

ISOTOPY, IZOTOPY

autor kvantové teorie atomu

BOHR

autor modelu atomu

BOHR

baterie atomová

PILE

cukr aldehydický nebo ketonický s pěti atomy uhlíku

PENTOSA, PENTÓZA

cukr s pěti atomy uhlíku

PENTOSA,PENTÓZA

část atomu

ÉLEKTRON, JÁDRO,NEUTRON, PROTON

částice elementární, z nichž je složeno atomové jádro

NUKLEONY

částice kolem centrálního atomu

ADENDY, LIGANDY

částice látky nejmenší, vytvořená spojenímatomů a schopná samostatné existence

MOLEKULA

částice vzniklá spojením atomů chemickými vazbami

MOLEKULA

částice atomového jádra

NEUTRON

částice atomového jádra, kladná

PROTON

částice atomu nabitá

ANION, ANIONT,ION, IONT, KATION, KATIONT

částice atomu se záporným elektrickým nábojem

ELEKTRON

částice elementární atomového jádra

NUKLEON

částice elementární atomového obalu s kladným elektrickým nábojem

POSITRON, POZITRON

částice elementární atomového obalu se záporným elektrickým nábojem

ELEKTRON

číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat

VALENCE

elektricky atom nabitý

ANION, ION,IONT, KAT ION

energetický sjtav atomu

TERM, THERM

Evropské společenství atomové energie (zkr.)

EURATOM

Evropské sdružení pro atomovou energii (zkr.)

EURATOM

forma vodíku troj atomového, domnělá

MYZON

hematom

MODŘINA

holandský anatom

DUBOIS

holandský anatom

DUBOIS

italský anatom

MALPIGHI

 
Hledaný výraz výsledku: atom
 

alabamské město

ANNISTON, ARAB,DECATUR, DOTHAN, ELBA, EUTAW, FOLEY, GUIN, CHATOM, LEEDS,MOBILE, OPELIKA, OPP, OZARK, RAMER, SEALE, ŠELMA, TROY,YORK

anat.

anatomie, anatomický

anion, aniont

ATOM

atom složený z antičástic

ANTIATOM

atom složený z antičástic

ANTIATOM

atomizování

ATOMIZACE

atomizování

ATOMIZACE

atomová bomba (hovor.)

ATOMOVKA

atomová bomba (hovor.)

ATOMOVKA

atomová bomba (ob.)

ATOMOVKA

atomová bomba (ob.)

ATOMOVKA

bahno rozsivkové

DIATOMIT

část hmoty

ATOM

část chemického prvku nejmenší

ATOM

část makromolekuly

ÁTOM, MER

část molekuly

ATOM

částečka hmoty

ATOM, MOLEKULA

částečka prvku nejmenší, chemicky nedělitelná

ATOM

částice elementární

ATOM, BARYON,BOSON, BYRYTON, FOTON,HADRON, HYPERON, KAON,KVARK, LEPTON, MESON, MEZON,MION, MOLEKULA, NESON,NEUTRON, PARTON, PION,PROTON, YUKON

částice hmoty

ATOM, MOLEKULA,POZITRON

donor

ATOM

drobení

ATOMIZACE

drobit

ATOMIZOVAT, DROLIT, SYPAT

druh lékaře

ALOPAT, ANATOM,PATOLOG

elementární částice

ATOM, BARYON,BOSON, FERMION, FOTON, GLUON,HADRON, HYPERON, KAON,KVARK, LEPTON, MESON, MEZON,MIOM, MOLEKULA, NEUTRINO,NEUTRON, NUKLEON, PARTON,PION, PROTON, TAUON, YUKON

Evropské sdružení pro atomovou energii (zkr.)

EURATOM

Evropské společenství atomové energie (zkr.)

EURATOM

fotografická vývojka (dř.)

ATOMAL

hmotná částice

ATOM, KAON

hornina usazená

ALEURIT, ARKOSA,ARKÓZA, BAUXIT, BREKCIE,BŘIDLICE, DIATOMIT, DOLOMIT,DROBA, FOSFORIT, FYTOLIT,JASPIS, JÍLOVEC, KŘEMENEC,OOLIT, PÍSEK, PÍSKOVEC,PRACHOVEC, ROHOVEC,SLEPENEC, SLÍN, ŠTĚRČIK, ŠTĚRK,TUFIT, VÁPENEC

hromadná oběť

HEKATOMBA

ion

AMFION, ANION, ANIONT,ATOM

ion

AMFION, ANION, ANIONT,ATOM

isobar

ATOM

isoton

ATOM

isotop

ATOM

italská jednotka délky

ACTUS, ATOMO,CANETA, CANNA, CATENE,CORDA, CUBIT, DECIMO, DENARO,DITO, DLAŇ, GRADUS, LINEA,LOKET, MIGLIO, MÍLE, MINUTO,ONCIA, PALEC, PALMO, PALMUS,PARTO, PASSO, PASSUS, PERTICA,PES, PIEDE, POSETTA, PUNTO,RASO, SÁH, SOLIDO, STOPA, TESA,ULNA, UNCIA

italská jednotka délky

ACTUS, ATOMO,CANETA, CANNA, CATENE,CORDA, CUBIT, DECIMO, DENARO,DITO, DLAŇ, GRADUS, LINEA,LOKET, MIGLIO, MÍLE, MINUTO,ONCIA, PALEC, PALMO, PALMUS,PARTO, PASSO, PASSUS, PERTICA,PES, PIEDE, POSETTA, PUNTO,RASO, SÁH, SOLIDO, STOPA, TESA,ULNA, UNCIA

izobar

ATOM

izoton

ATOM

izotop

ATOM

jaderný

ATOMOVÝ

kation

ATOM

krvavý nádor v uchu

OTÉMATOM

lékař

ALOPAT, ANATOM, DOKTOR,CHIRURG, KOŽAŘ, KRČAŘ, OČAŘ,OROLOG, OTIATR, OTOLOG,PATOLOG, TERAPEUT, UROLOG,UŠAŘ, ZUBAŘ

lékař specialista

ALOPAT, ANATOM

lékař studující stavbu těla

ANATOM

měřidlo tloušťky drátů

DRÁTOMĚR

modřina

HAEMATOM, HEMATOM,MONOKL, SUFUZE

nádor

ADENOM, ANGIOM, ATEROM,BLASTOM, BOUBEL, CYSTOM,FIBROM, HLÍZA, HLÍZY, LIPOM,MELANOM, MIOM, MYOM,NEOPLAZMA, NOVOTVAR,PAPILOM, RAKOVINA, SARKOM,TERATOM, TUMOR

nádor nezhoubný (druh)

ADENOM,ADIPOM, AMELOM, ANGIOM,ARTROM, CYSTOM, DERMOID,EMBRYOM, EPULIS, FIBROID,FIBROM, GLIOM, GONIOM,HAMARTOM, HEPATOM,CHONDROM, KELOID, LEMMON,LEPIDOM, LIPOM, LUTEOM,MELANOM, MYELOM, MYOM,MYXOM, NEFROM, NEUROM,ONKOM, OSTEOM, PAPILOM,PARULIS, PIMELON

nauka o atomovém složení hmoty

ATOMISTIKA

nauka o skladbě a stavbě organismů

ANATOMIE

nauka o stavbě lidského těla

ANATOMIE

nejmenší část molekuly

ATOM

nestabilní atom, kolem jehož jádra obíhá lehký mezon

MEZOATOM

novotvar obsahující zakrnělé částečky některých ústrojí

TERATOM

nuklid

ATOM, IZOTOP

oběť hromadná

HEKATOMBA

obor lékařství

ANATOMIE,CHIRURGIE, INTERNA, KOŽNÍ,KRČNÍ, NOSNÍ, OČNÍ, UROLOGIE,UŠNÍ

odborník na stavbu těla

ANATOM

odborník na stavbu téla

ANATOM

odborník v anatomii

ANATOM

odborník v anatomii

ANATOM

odborník v nauce o stavbě a složeni organismů

ANATOM

odborník v nauce o stavbě a složení organismů

ANATOM

odborník v télovédé

ANATOM

odborník v tělovědě

ANATOM

pásmo bez atomových zbraní

BEZATOMOVÝ

podlitina krevní

HAEMATOM,HEMATOM, JÓJO, MODŘINA,MONCL, MONOKL, SUFUZE

rozklad na atomy

ATOMIZACE

rozsivkové bahno

DIATOMIT

rubriky novin

ATOMIA

stavba a skladba organismů

ANATOMIE

tělověda

ÁNATOMIE

tělovědec

ANATOM, SOMATOLOG

tříštit

ATOMIZOVAT

týkající se části molekuly

ATOMOVÝ

uměle vytvořená slabika nebo část slova bez významu

LOGATOM

věc nepatrná

ATOM

vědec zabývající se stavbou a skladbou organismu

ANATOM

veřejně nepřístupný prostor v řecké architektuře

AB ATOM

výron krevní

HAEMATOM, HEMATOM, MODŘINA, PELIOM, PODLITINA, SUFUZE, SUGITACE

výron krevní

HAEMATOM, HEMATOM,MODŘINA, PELIOM, PODLITINA,SUFUZE, SUGITACE

vývojka fotografická (zn.)

ATOMAL,FINÁL, FOMA, FOMADON,METHOL, METOL, ORWO, RODINAL

základ chemie a fyziky moderní

ATOMISMUS

zhoubný nádor

RAK, RAKOVINA, SARKOM, TERATOM, TUMOR

znalec těla

ANATOM

 

 
GDPR