gdrp.php - Křížovka < zpět

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PS Media s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ 26826682. (dále jen "správce").

Kontaktní údaje na správce:

Tel. 558 324 884
Email: info@psmedia.cz

Evidované osobní údaje k registraci na portálu

K registraci evidujeme tyto osobní údaje povinně:

Volitelně (nepovinně) pak:

Evidované osobní údaje u diskuze

V případě zadání evidujeme u diskuze Jméno, není-li vložena přezdívka, a volitelně email. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na „dokončit registraci“ nebo "odeslat příspěvek" u diskuze, uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení i s obchodními podmínkami dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení registrace, pokud k němu mezi zákazníkem a portálem dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení – zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.

Zabezpečení a archivace dat

Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené.

Právo na výmaz

Na žádost uživatele (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: info@psmedia.cz, tel. č. +420 558 324 884. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.

Další zpracovatelé osobních údajů

V případě registrace na portále www.vylustim.cz nebo komentáře v diskuzi na www.vylustim.cz nejsou osobní data předávány žádným třetím stranám. 

Vnitřní předpisy

Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.

Uchování a archivace dat

Data uchováváme po dobu 30 let. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců. 

Práva

Zákazník bere na vědomí, že podle nařízení má: