a ne - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova a ne.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: a ne
 

a ne

ANIŽ

africká společnost výzkumná největší (zkr.)

CSIR

akrobat na neosedlaném koni

VOLTIŽER,VOLTIŽÉR

aktivní skupina atomů, která nemůže existovat samostatně

RADIKÁL

americká nealkoholická limonáda

PEPSI

altajská hora nejvyšší

BĚLUHA

anglický farmakolog a neurofyziolog, nositel Nobelovy ceny

DÁLE

antická dráha závodní kruhová nebo oválná

CIRKUS

arktická jezírka nezamrzající

ALASY,ALESY

atrapa pro hod (pryžová nebo kovová)

GRANÁT

atrapa pro hod (pryžová nebo kovová)

GRANÁT

barokní stavba chrámová nebo klášterní

LORETA

baskická metafora nebo narážka (sev. myt.)

KENNING

bezbarvá forma některých barvi v

KYPA

beraní roh, na nějž se troubí v synagogách

ŠOFAR

belgická kultura neolitická páskové keramiky

OMALIEN

bezbarvá forma některých barvi v

KYPA

bílkovina nerozpustná

ŽELATINA

bílkovinná podstata vlasů a nehtů

ERATIN

bílá nebo barevná hmota cukrová

FONDÁN

bod, na nějž veslař dosáhne veslem v předklonu

VÝHMAT

blána buněčná nejjemnější

PELIKULA

blána buněčná nejsilnější

KRUSTA

bod, na nějž veslař dosáhne veslem v předklonu

VÝHMAT

bojová sestava několika setnin

ESKADRONA

brázda nesoucí bičíky u obměnek, příčná

FURCHA

bota opotřebovaná nevzhledná

KRAP,SKRBÁL, ŠKRPÁL

brázda nesoucí bičíky u obměnek, příčná

FURCHA

buď a nebo

VABANK

buňka nervová s buněčnými výběžky

NEURON

bytost božská nejvyšší na Novém Zélandě (austr. myt.)

HLO

céva nejmenšího průměru

KAPILÁRA

cena za nejlepší výkon

MEDAILE,POHÁR, VÁZA, VĚNEC

cihla nepálená (nář.)

VEPŘÁK

cihla nepálená, sušená na suchu

ADOBE,VÁLEK

cílový objekt, na nějž dopadá záření urychlovače

TERČÍK

cvičení na neosedlaném koni

VOLTIŽ

část atmosféry nejsvrchnější a nejřidší

CORONA, KORÓNA

část dna neosvětleného oceánu

ABYSÁL

část jezera nezamrzlá (v polárních oblastech)

POLYŇÁ

část těla některých zvířat

OCAS

část tělesa neosvětlená

STÍN

část slova nejmenší, dále nedělitelná

MORFÉM

část těla některých zvířat

OCAS

část tělesa neosvětlená

STÍN

část slova nej menší, dále nedělitelná

MORFÉM

česká hora nejvyšší

SNĚŽKA

číslovka neurčitá

NĚKOLIK, TOLIK

člen zednářské organizace v USA nebo V. Británii

ROTARIÁN

člověk, na nějž se převádí směnka

INDOSÁT

dálka nevelká (zast.)

PODÁLÍ

dcera Alea a Neairy (řec. myt.)

AUGE

dcera boha Nérea (řec. myt.)

THETIS

dcera krále Alea a Neairy (řec. myt.)

AUGE, AUGÉ

deska kamenná nebo dřevěná s nápisem

STÉLA

démonicky svůdná, ale bezohledná a nemravná žena

VAMP

dětská nemluvnost

ALAL1E

dětská nemoc

CHOREA, PSOTNÍK,ZÁŠKRT

dívka nesoucí kládí

KORA, KÓRA,KORE, KORÉ

dívka nevěrná

SLIBKA

divoká krajina neobývaná

PUSTINA

dobová obliba něčeho

MÓDA

dodatečná oprava nebo úprava

RETUŠ

doba geologická nejmladší

KVARTÉR

doba nekonečná (z řec.)

AEON

doupě bobra nebo ondatry

HRAD

dráha nesoucí záznam zvuku

STOPA

dráha oběžná nebeských těles

ORBITA

draselná nebo sodná zásada

LOUH

drobná nečistota

SMETÍ

dřeň dužnatá některých plodů

PULPA

dřevěná nebo kamenná dlažba

PAVÉ

dřeň dužnatá některých plodů

PULPA

dřevěná nebo kamenná dlažba

PAVE

dutina některých orgánů

KOMORA

důraz na některém tónu

AKCENT,PŘÍZVUK

důstojník v armádě rakouské, uherské a německé (dř.)

RYTMISTR

elektricky látka nevodivá

IZOLANT

epická nebo lyricko-epická rozsáhlá báseň

POÉMA

epidemická nemoc

CHOLERA,CHŘIPKA, MOR

feudální práce venkovská nevolníků

ROBOTA

filozofická nebo teologická otázka na středověké universitě

KVODLIBET,QUODLIBET

feudální práce venkovská nevolníků

ROBOTA

filozofická nebo teologická otázka na středověké universitě

KVODLIBET,QUODLIBET

francouzská řeka nej delší

LOIRA

fuga neúplná

FUGATO

hadovitá nestvůra

DRAK

hedvábná nebo vlněná tkanina

ŽORŽET

hláska nenapjatá

LENIS

hodnost akademická nejnižší

BAKALÁŘ

hodnost dvorská nejvyšší, v ruském prostředí

BOJAR

hodnost šlechtická nejnižší

BARON,BARONESA, BARONKA

hodnost vojenská nejvyšší v některých armádách

MARŠÁL

hodnost akademická nejnižší

BAKALÁŘ

hodnost dvorská nejvyšší, v ruském prostředí

BOJAR

hodnost šlechtická nejnižší

BARON,BARONESA, BARONKA

hodnost vojenská nejvyšší v některých armádách

MARŠÁL

hora hraniční Cíny a Nepálu

MAKALU

hodnota nejnižší

MINIMUM

hodnota nej vyšší

MAXIMUM

 
Hledaný výraz výsledku: a ne
 

a také ne

A NE, A SICE, ANI

aniž

A NE, SPOJKA

Čapkova hra

BÍLÁ NEMOC,LOUPEŽNÍK, MATKA

důrazný zápor

A NE, I NE, NENE

Hemingwayův román

MÍT A NEMÍT,MUZI BEZ ŽEN, PÁTÁ KOLONA

nikoli tahle

TA NE

nikoli tahle

TA NE

umíněný zápor

A NE, BANE, INE, NEANE, NENE

zdůrazněný zápor

ANE, BA NE, INE

zesílený zápor

A NE, BANE, INE, NENE

zesílený zápor

A NE, BANE, INE, NENE

 

 
GDPR