ablace - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova ablace.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: ablace
 

ablace

ODNĚTÍ, ODNOS

 
Hledaný výraz výsledku: ablace
 

odchlípení (med.)

ABLACE

odnášení povrchu ledovce

ABLACE

odnětí

ABLACE, ABSCISE, EXCISE,EXCIZE

odnětí části těla nebo orgánu

ABLACE,AMPUTACE

odnos

ABLACE

odnos sypkých hornin větrem

ABLACE

odstranění části těla nebo tkáně

ABLACE

odstranění chorobných částí těla

ABLACE, AMPUTACE, EKTOMIE,RESEKCE

odtávání sněhu či ledovce

ABLACE,OBLEVA

snesení

ABLACE

snesení

ABLACE

snětí

ABLACE, VĚTVOVÍ

ubývání hmoty ledovce

ABLACE

vyhořelá část lesa

ABLACE

vypařování meteoritu

ABLACE

zákrok chirurgický

ABLACE, AMOCE, INCISE, INCIZE, ŘEZ

 

 
GDPR