aceton - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova aceton.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: aceton
 

aceton

HOŘLAVINA, KETON,PROPANON, ROZPOUŠTĚDLO

látka vzniklá z fenolu a acetonu

DIAN

roztok celulózy v acetonu

AGO

sloučenina organická vzniklá kondenzací fenolu s acetonem

DIAN

sloučenina organická vzniklá kondenzací fenolu s acetonem

DIAN

 
Hledaný výraz výsledku: aceton
 

alkohol

ACETOL, ACETON, ARHENOL,ATHANOL, BORNEOL, DĚKANAL,DEKANOL, DIOL, ENOL, ETANOL,ETHANOL, FYTOL, GLYCEROL,GLYKOL, CHOL1N, l.ill, LIJIMÍOL,MENTOL, NEROL, OKTANOL,PENTID, PENTIN, PENTIT, POLYOL,PROPANOL, SORBID, SORBIT,SPIRITUS, STERIN, STEROL,STYRON, ŠPI

bezbarvá hořlavá kapaíina

ACETON,PENTAN

bezbarvá hořlavá kapalina

ACETON,PENTAN

dimetylketon

ACETON

hořlavina

ACETON, ACETYLÉN,BENZIN, BENZÍN, ETANOL,ÉTER, ETHER, FOSFOR, HOŘČÍK,LÍH, MAZUT, NAFTA, NAPALM,PETROLEJ, PLYN, ROPA, SÍRA,TOLUEN, ŽIVICE

keton

ACETON, ANON, BENZIL,FENON, FORON, HYPNON, IONON,IRON, KAFR, KARVON, MENTON,MUSKON, THUJON

keton nejjednodušší

ACETON

odlakovač

ACETON

ředidlo

ACETOL, ACETON, ANOL,BENZEN, BENZIN, BENZOL,BUTAN, DIAOXAN, DYGLYM,ETANOL, LÍH, MÉDIUM, PENTAN,ROZPOUŠTĚDLO, TNT, TNTL,TOLUEN, TOLUOL, VASOL, XYLEN,XYLOL

ředidlo

ACETOL, ACETON, ANOL,BENZEN, BENZIN, BENZOL,BUTAN, DIAOXAN, DYGLYM,ETANOL, LÍH, MÉDIUM, PENTAN, ROZPOUŠTĚDLO, TNT, TNTL,TOLUEN, TOLUOL, VASOL, XYLEN, XYLOL

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

sloučenina organická kyslíkatá

ACETID,ACETOL, ACETON, ALDOL, ANOL,ANON, DIGLYM, DIOL, ENOL,EPOXID, ÉTER, ETHER, FENOL,FORMAL, FORMOL, FORON,FURAN, HYPNON, CHINON,KETEN, KETON, LAKTID, LAKTON,POLYOL, TRIOL

sloučenina organická kyslíkatá

ACETID,ACETOL, ACETON, ALDOL, ANOL,ANON, DIGLYM, DIOL, ENOL,EPOXID, ÉTER, ETHER, FENOL,FORMAL, FORMOL, FORON,FURAN, HYPNON, CHINON,KETEN, KETON, LAKTID, LAKTON,POLYOL, TRIOL

tekutina prchavá, těkavá

ACETON,BENZIN, ČPAVEK, ÉTER, ETHER,LÍH

týkající se rozpouštědla

ACETONOVÝ,

vylučování ketonů močí

ACETONURIE

 

 
GDPR