acetyl - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova acetyl.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: acetyl
 

acetyl

ACYL, RADIKÁL

acetylén

ALKIN, ETHIN, ETIN

acetylid

KARBID

acetylid vápenatý

KARBID

bezbarvá kapalina vyráběná acetylací benzenu

ACETOFENON

bezbarvá kapalina vyráběná acetylací benzenu

ACETOFENON

polymer vznikající vedením acetylénu přes zahřátou měď

KUPREN, KUPRÉN

směs k vyvíjení acetylenu

BEAGIT

směs k vyvíjení acetylenu

BEAGIT

soli acetylenu

ACETYLIDY

surovina k výrobě acetylénu

KARBID

 
Hledaný výraz výsledku: acetyl
 

alkin

ACETYLEN, ETHIN, ETIN,PROPIN, UHLOVODÍK

bezbarvý hořlavý plyn pro sváření

ACETYLEN, ACETYLÉN

bezbarvý hořlavý plyn pro sváření

ACETYLEN, ACETYLÉN

hořlavina

ACETON, ACETYLÉN,BENZIN, BENZÍN, ETANOL,ÉTER, ETHER, FOSFOR, HOŘČÍK,LÍH, MAZUT, NAFTA, NAPALM,PETROLEJ, PLYN, ROPA, SÍRA,TOLUEN, ŽIVICE

hořlavý plyn

ACETYLEN

karbid

ACETYLEN

náhrada vodíku reaktivního v organické sloučenině

ACETYLACE

nejjednoduší uhlovodík s trojnou vazbou

ACETYLEN, ACETYLEN

nenasycený uhlovodík

ACETYLEN,ALKEN, ETIN, STYREN, STYREN

radikál

ACETYL, ACYL, ALANYL,ALKYL, ALLYL, ALYL, AMYL,ARYL, AZEOYL, BENZAL, BENZYL,BROMYL, BUTYL, CETYL, CYSTYL,DECYL, ETHYL, ETYL, FENYL,FORMYL, FYTYL, GLYCYL,HEPTYL, HEXYL, CHLORYL,CHROMYL, CHRYSYL, CHRYZYL,JODYL, KYAN, LEUCYL, LYSYL,LYZYL, MALOYL, METHYL,

radikál jednovazbový odvozený od kyseliny octové

ACETYL, ACYL

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

soli acetylenu

ACETYLIDY

uhlovodík

ACETYLEN, ACETYLÉN,ADAMANTAN, ALKAN, ALKEN,ALKIN, ALLEN, ALYLEN, AMYLEN,ANTRACÉN, AREN, AZULEN,BENZEN, BENZOL, BUTAN, BUTEN,BUTIN, CETAN, DECEN, DĚKAN,DIEN, DUŘEN, ESTRAN, ETAN,ETEN, ETHAN, ETHEN, ETHIN,ETIN, FULVEN, GONAN, HEKTAN,HEPTAN, HEPTEN, HEP

vitamín B

ACETYLCHOLIN,ANEURIN, CHOLIN, INOSIT,INOSITOL, INOZITOL,KOBALAMIN, KORINOID, NIACIN,PABA, PYRIDOXIN, RIBOFLAVIN,THIAMIN, TIAMIN

 

 
GDPR