acyl - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova acyl.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: acyl
 

acyl

RADIKÁL (chemický)

acylační činidlo

ACYLCHLORID

acylamin

AMID

acylatin

ACYL

reakce, kdy se do molekuly zavádí acyl

ACYLACE

 
Hledaný výraz výsledku: acyl
 

acetyl

ACYL, RADIKÁL

acylační činidlo

ACYLCHLORID

acylatin

ACYL

amid

ACYLAMIN

amid

ACYLAMIN

analgetikum (zn.)

ACYLPYRIN,ALGENA, ASPIRIN, DINYL,MIRONAL, SEDOLOR, VALETOL

analgetikum (zn.)

ACYLPYRIN,ALGENA, ASPIRIN, DINYL,MIRONAL, SEDOLOR, VALETOL

antipyretikum

ACYLPYRIN, ASPIRIN

antirevmatikum

ACYLPYRIN

chemický radikál

ACYL, ARYL, KYAN

jednoduché zbytky odvozené od organické karbonové kyseliny

ACYLY

jednoduché zbytky odvozené od organické karbonové kyseliny

ACYLY

lék proti horečce

ACYLPYRIN,ANTIPYRETIKUM, ASPIRIN,CHININ, INDREN, PYRAMIDON,SEDOLOR

lék proti horečce

ACYLPYRIN, ANTIPYRETIKUM, ASPIRIN,CHININ, INDREN, PYRAMIDON,SEDOLOR

lék snižující teplotu

ACYLPYRIN

lék snižující teplotu

ACYLPYRIN

organický radikál

ACYL, ARYL

radikál

ACETYL, ACYL, ALANYL,ALKYL, ALLYL, ALYL, AMYL,ARYL, AZEOYL, BENZAL, BENZYL,BROMYL, BUTYL, CETYL, CYSTYL,DECYL, ETHYL, ETYL, FENYL,FORMYL, FYTYL, GLYCYL,HEPTYL, HEXYL, CHLORYL,CHROMYL, CHRYSYL, CHRYZYL,JODYL, KYAN, LEUCYL, LYSYL,LYZYL, MALOYL, METHYL,

radikál jednomocný

ACYL, KYAN,PROPYL, VINYL

radikál jednovazbový odvozený od kyseliny octové

ACETYL, ACYL

radikál od kyseliny karbonové

ACYL,ARYL

radikál odvozený od karboxylových kyselin

ACYL

radikál organický

ACYL, ARYL

radikál uhlovodíků aromatických

ACYL,ARYL

radikál uhlovodíků cyklických jednovazný

ACYL

reakce, kdy se do molekuly zavádí acyl

ACYLACE

zbytek odvozený od kyseliny karbolové, jednoduchý

ACYL

 

 
GDPR