adice - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova adice.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: adice
 

adice

SČÍTÁNÍ, SLUČOVÁNÍ

část tradice židovské rabínské

HAGGADA

hadice

PROUDOVEC, ŠLAUCH

hadice (nář.)

ŠLAUF, SLAUCHA

hadice (ob.)

ŠLAUCH

islámská tradice

ADAT SUNA

islámské tradice rodové

ADAT

mladíček (expr.)

CUCÁK

rodové tradice islámských národů

ADAT,ADÁT

soubor tradice židovské právnické a náboženské

TALMUD

tradice

ZVYK, ZVYKLOST

tradice (zast.)

PODAJ

tradice islámských národů

AD AT, ADÁT

tradice komentující Mojžíšovy zákony (hebr. myt.)

MIŠNA

tradice židovské náboženské

TALMUD

tradice židovské náboženské, ústní

MIŠNA

tradice židovské, písemná verze

GEMAR,GEMARA, GEMÁRÁ

ústní tradice židovská

MIŠNA

verze písemná židovské tradice (hebr. myt.)

GEMAR, GEMARA,GEMÁRÁ

 
Hledaný výraz výsledku: adice
 

část Zlatých Moravců

ČARADICE,PŘÍLEPY, ŽITAVANY

chemické slučování

ADICE

odevzdání věci s úmyslem převést její vlastnictví na nabyvatele

TRADICE

ostnokožci

HADICE, HVĚZDICE,JEŽOVKY, LILIJICE, SUMÝŠI

ostnokožec s dlouhými tenkými pohyblivými rameny

HADICE

proudovec

HADICE, HVĚZDICE,JEŽOVKA, LILIJICE, PLACOUŠ,SUMÝŠ

proudovec

HADICE, HVĚZDICE,JEŽOVKA, LILIJICE, PLACOUŠ,SUMÝŠ

sčítání

ADICE, CENSUS, SUMACE

sčítání

ADICE, CENSUS, SUMACE

sloučení dvou chemických látek v jeden produkt

ADICE

sloučení dvou chemických látek v jeden produkt

ADICE

slučování

ADICE, FUSE, FÚZE,SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ, SYNTÉZA,SYNTHESA

slučování

ADICE, FUSE, FÚZE,SLOUČENÍ, SPLYNUTÍ, SYNTÉZA,SYNTHESA

součet

ADDICE, ADICE, SOUHRN,SUMA

souhrn

ABSTRAKT, ADDICE, ADICE,CELEK, GLOBÁL, KOLEKCE,KOMPLEX, RESUMÉ, RÉSUMÉ,SHRNUTÍ, SOUBOR, SOUČET,SUMA, ÚHRN

souhrn obyčejů a zvyklostí ustálených, přecházejících z generace na generaci

TRADICE

souhrn zvyklostí

TRADICE

šlauch

HADICE

trubice ohebná z gumy nebo plastické hmoty

HADICE, ŠLAUF, ŠLAUCH

trubice z pružného materiálu

HADICE

ustálený zvyk

TRADICE

vytvoření celků větších připojováním dalších části

ADICE

vznik celků větších spojením molekul

ADICE

zvyk

ALURA, MÓDA, MRAV, NÁVYK, OBYČEJ, PRAVIDLO, TRADICE, UŠANCE, USUS, UZANCE, ÚZUS, ZPŮSOB, ZVYKLOST

zvyklost

KONVENCE, MRAV, OBYČEJ, TRADICE, UŠANCE, USUS, UZANCE, ÚZUS, ZVYK

 

 
GDPR