adik - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova adik.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: adik
 

Adík

ADA

hladík

HOBLÍK, JEČMEN

chemický radikál

ACYL, ARYL, KYAN

ladik

KOBEREC

lesbický mladík (řec. myt.)

FA ON

mladík

HOCH, JINOCH, JUNÁK,MLÁDCE, MLÁDEC, PANIC, ZAJÍC,ZAJÍCOVEC

mladík (zast.)

MLADOŇ

mladík konající službu u dvora

PÁŽE

mladík lesbický (řec. myt.)

FAON, FAÓN

mladík nezkušený

ČÁPEK, PANIC

mladík šlechtického původu žijící u dvora

PÁŽE

mladík uchvácený nymfami (řec. myt.)

ATTIS, ATYS, BORMOS

mladík vynikající krásou (řec. myt.)

ATTIS, ÁTYS

mladík ztepilý (řec. myt.)

KOROS,KÚROS

organický radikál

ACYL, ARYL

organický radikál

AC YL, ARYL

příslušník skupiny Židů, nejradikálnější

ZÉLÓTA

příslušník skupiny Židů, nejradikálnější

ZÉLÓTA

radikál

ACETYL, ACYL, ALANYL,ALKYL, ALLYL, ALYL, AMYL,ARYL, AZEOYL, BENZAL, BENZYL,BROMYL, BUTYL, CETYL, CYSTYL,DECYL, ETHYL, ETYL, FENYL,FORMYL, FYTYL, GLYCYL,HEPTYL, HEXYL, CHLORYL,CHROMYL, CHRYSYL, CHRYZYL,JODYL, KYAN, LEUCYL, LYSYL,LYZYL, MALOYL, METHYL,

radikál etanu

ETYL

radikál jednomocný

ACYL, KYAN,PROPYL, VINYL

radikál jednovazbový

ETHYL, ETYL

radikál jednovazbový odvozený od kyseliny octové

ACETYL, ACYL

radikál kyseliny octové

ACETOL

radikál od kyseliny karbonové

ACYL,ARYL

radikál od omitinu

ORNITYL

radikál odvozený od alkanu

ALKYL

radikál odvozený od etylénu

VINYL

radikál odvozený od karboxylových kyselin

ACYL

radikál odvozený od propanu

PROPYL

radikál odvozený od uhlovodíku

ARAL

radikál organický

ACYL, ARYL

radikál uhlovodíku

ARYL

radikál uhlovodíků aromatických

ACYL,ARYL

radikál uhlovodíků cyklických

ARYL

radikál uhlovodíků cyklických jednovazný

ACYL

radikální

KRAJNÍ, LEVÝ, RÁZNÝ,TVRDÝ

radikální změna (kniž.|

PŘEROD

radikand

ODMOCNENEC

sloučenina v níž jsou dva organické radikály spojené kyslíkovým můstkem

ÉER,ETER, ETHER

sloučenina v níž jsou dva organické radikály spojené kyslíkovým můstkem

ÉER,ETER, ETHER

socha mladíka nahého (střec.)

KUROS,KÚROS

statný mladík

JUNÁK, REK

trojvazný radikál

PROPYLIDIN

vyzývavý mladík

FRAJER

zadík

BAGO, BÁK, NEDOPLATEK, OHAREK, SLAVIK, ŠPAČEK, VAJGL, ZBYTEK

 
Hledaný výraz výsledku: adik
 

acetyl

ACYL, RADIKÁL

acyl

RADIKÁL (chemický)

aktivní skupina atomů, která nemůže existovat samostatně

RADIKÁL

alanyl

RADIKÁL

alkyl

BUTYL, ETHYL, ETYL,METHYL, METYL, RADIKÁL

allyl

RADIKÁL

alyl

RADIKÁL

amyl

PENTYL, RADIKÁL

amyl

PENTYL, RADIKÁL

aryl

FENYL, RADIKÁL

ayl

RADIKÁL

azeoyl

RADIKAL

bago

BÁK, NEDOPALEK, OHAREK,SLAVÍK, ŠPAČEK, VAJGL, ZADÍK,ZBYTEK

bák

BAGO^NEDOPALEK, OHAREK,SLAVÍK, ŠPAČEK, VAJGL, ZADÍK,ZBYTEK

benzal

RADIKÁL

benzyl

RADIKÁL

bromyl

RADIKÁL

butyl

KAUČUK, RADIKÁL

cetyl

RADIKÁL

cvupina s volným elektronem, odvozená

RADIKÁL

cystyl

RADIKÁL

český sochař

AMORT, ÁNTEK,ANTOŠ, ASTL, BAUCH, BENDA,BENDL, BÍLEK, BRAUN, BROKOF,BRYCHTA, ČERNÝ, DOBIÁŠ,DVOŘÁK, EBERLE, EBRLE,FAMÍRA, FILLA, HANUŠ, HLADÍK,KAFKA, KALAŠ, KAVAN, KLIMEŠ,KODET, KOTRBA, KROHA, KUBÍN,KÝN, LEVÝ, MÁRA, MARKUP,MAŘATKA, MYSLBEK, NUŠL,NYKL,

člověk mladý

JINOCH, JONÁK, JUN,JUNÁK, JUNIOR, MLADÍK, OGAR,SOKOL

decyl

RADIKÁL

Diké sestra (řec. myt.)

ADIKIA

důsledný způsob myšlení a jednání

RADIKALISMUS

etyl

RADIKÁL

etyl

RADIKÁL

fenyl

ARYL, RADIKÁL

formyl

RADIKÁL

fytyl

RADIKÁL

glycyl

RADIKÁLX

hoblík

ČISTIČ, DUŠNÍK, HLADÍK,KOCOUR, MACEK, NÁČINÍ,NÁŘADÍ, UBĚRÁK, ZUBÁK,ŽLÁBKOVAČ

hoblík

ČISTIČ, DUŠNÍK, HLADÍK,KOCOUR, MACEK, NÁČINÍ,NÁŘADÍ, UBĚRÁK, ZUBÁK,ŽLÁBKOVAČ

hoch

CHLAPEC, JUNÁK, KLUK,MILÝ, MLADÍK, ŠOHAJ, ŠUHAJ

chemický zbytek

RADIKÁL

chryzyl

RADIKÁL

chryzyl

RADIKÁL

ječmen

HLADÍK, MAMUT

jinoch

MLÁDENEC, MLADÍK, PANIC

jinoch

MLÁDENEC, MLADÍK, PANIC

jodyl

RADIKÁL

jodyl

RADIKÁL

junák

HRDINA, MLADÍK, SKAUT

koberec

BĚHOUN, BUKLÉ, DURRIS,HAMBEL, JEKOR, KASAN, KAŠKAJ,KELIM, KHAIN, KHALI, KHIVA,KILIM, KILIN, KIRMAN, KOKOS,KOVRAL, LADÍK, PALAŠ, PERSAN,PERŠAN, RALTEX, RYEN, STROMA,SUDAN, SUMAKH, ŠÍRÁZ, TAPET,TÉBICH, TEBRÍZ, TEPICH, TÉPICH

kořínek uvnitř semínka rostlin

RADICULA, RADIKULA

krajní

RADIKÁLNÍ

leucyl

RADIKÁL

levý

NEPRAVÝ, POKROKOVÝ,POLEVÝ, RADIKÁLNÍ

lysyl

RADIKÁL

lysyl

RADIKÁL

lyzyl

RADIKÁL

lyzyl

RADIKÁL

maloyl

RADIKÁL

methyl

RADIKÁL

metyl

RADIKÁL

metyl

RADIKÁL

mládce

MLÁDENEC, MLADÍK

mládec

MLÁDENEC, MLADÍK

mládenec

HOCH, JINOCH, JUNÁK,MLÁDCE, MLÁDEC, MLÁDEC,MLADÍK, PANIC

naftyl

RADIKÁL

nedopalek

BAGA, BAGO, BÁK,OHAREK, SLAVÍK, ŠPAČEK, VAJGL,ZADÍK, ZBYTEK

nitryl

RADIKÁL

nonyl

RADIKÁL

odmocněnec

RADIKANT

odrůda ječmene

ALSA, AMETYST,AMSEL, ARAMIT, ATLAS, BEKA,BOHATÝR, ČECH, DENÁR,DIAMANT, DOMÉN, DORIA, DURA,DVORAN, EKONOM, EMÍR, ERFA,FAVORIT, FREYA, HAISA, HANA,HLADÍK, IABAS, IMPERIÁL,INGRID, ISARIE, JANTAR, JUTTA, KENIA, KIRUNA, KORÁL, MAJA, MAMUT, MERKUR, MIRAŽ,

oleoyl

RADIKÁL

osmyl

RÁDIKÁL

ovocná zahrada (řidč.)

SADÍK

ovocná zahrada (řidč.)

SADÍK

oxalyl

RADIKÁL

oxalyl

RADIKÁL

panic

JINOCH, MLÁDENEC, MLADÍK

pentyl

AMYL, RADIKÁL

prolyl

RADIKÁL

propyl

RADIKÁL

protiklad (kniž.)

KONTRADIKCE

seryl

RADIKÁL

seryl

RADIKÁL

skupina atomů která nemůže existovat samostatně

RADIKAL

skupina atomů která nemůže existovat samostatně

RADIKAL

skupina odvozená

RADIKAL

skupina odvozená

RADIKAL

skupina s volným elektronem, odvozená

RADIKÁL

slavík

BAGO, BÁK, BULBUL,FILOMELA, NEDOPALEK, OHAREK,PÍŠŤALKA, PTÁK PĚVEC, ŠPAČEK,VAJGL, ZADÍK, ZBYTEK

slavík

BAGO, BÁK, BULBUL,FILOMELA, NEDOPALEK, OHAREK,PÍŠŤALKA, PTÁK PĚVEC, ŠPAČEK,VAJGL, ZADÍK, ZBYTEK

styryl

RADIKÁL

špaček

BAGO, BÁK, NEDOPALEK,OHAREK, SLAVÍK, VAJGL, ZADIK,ZBYTEK

tauryl

RADIKAL

tauryl

RADIKÁL

tiony1

RADIKÁL

tolyl

RADIKÁL

uranyl

RADIKÁL

vajgl

BAGO, BÁK, NEDOPALEK,OHAREK, SLAVIK, ŠPAČEK, ZADÍK,ZBYTEK

valyl

RADIKÁL

vinyl

RADIKÁL

Vladimír (dom.)

LÁDÍK

zajíc

BĚLÁK, JANEK, KRÁLÍK, LEPUS, LESŇÁK, MATYS, MATÝS, MLADÍK, MLAĎOCH, PIKA, POLŇÁK, ŠMERHÁK, TOLAJ, UŠÁK

zbytek

BAGO, BÁK, NEDOPALEK, OHAREK, OSTATEK, RESIDUUM, REST, REZIDUUM, SLAVÍK, ŠPAČEK, VAJGL, ZADÍK, ZŮSTATEK

zbytek cigarety

BAGO, BÁK, NEDOPALEK, OHAREK, SLAVÍK, ŠPAČEK, VAJGL, ZADÍK

 

 
GDPR