advokat - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova advokat.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: advokat
 

advokát

FISKÁL, OBHÁJCE,PRÁVNÍK, ZÁSTUPCE, ŽALOBCE

advokát (nář.)

FIŠKÁL

advokátní úředník

SOLICITÁTOR

advokatura

ADVOKACIE ,

advokátův honorář

PALMÁR, PALMÁRE

advokátův pomocník (dř.)

ADLATUS

Gardnerův advokát (detektiv, hrdina)

MASON

odměna advokátovi

PALMÁR,PALMÁRE

plat advokátovi

PALMÁR, PALMÁRE

poplatek advokátovi

PALMÁR,PALMÁRE

zkratka Ústředí advokátních poraden

ÚAP

 
Hledaný výraz výsledku: advokat
 

advokacie

ADVOKATURA

fiskál

ADVOKÁT

obhájce

ADVOKÁT, DEFENZOR

právní zástupce

ADVOKÁT

právník

ADVOKÁT, JUDR, JURISTA,NOTÁŘ, PRAVAŘ, PRÁVAŘ, SOUDCE

týkající se právního zastupování

ADVOKÁTNÍ

zástupce

ADLATUS, ADVOKÁT, AGENT, DELEGÁT, EXPONENT, NÁHRADNÍK, SUBSTITUT, SUPLENT

žalobce

ADVOKÁT

 

 
GDPR