akce - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova akce.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: akce
 

akce

ČINNOST, JEDNÁNÍ, POSTUP,PRÁCE, PŮSOBENÍ

adakce

DONUCENÍ

akce násilná

POGROM

akce obranná v džudu

PROTICHVATakce USA na pomoc zemím postižených

akce v šermu

DOBOD , NÁRAZ,ODBOD, VMYK, ZARAZ

akcelerace

ZRYCHLENÍ

akcent

DŮRAZ, ODSTÍN, PŘÍZVUK

akcent ve slově

RÁZ

akcept

SMĚNKA

atrakce

MAGNET

atrakce pouťová

AUTODROM,HOUPAČKA, KOLO, KOLOTOČ,LOCHNESKA, TOBOGAN

atrakce

MAGNET

atrakce pouťová

AUTODROM,HOUPAČKA, KOLO, KOLOTOČ,LOCHNESKA, TOBOGAN

bouři i vá citová reakce

AFEKCE,AFEKT

bouřlivá citová reakce

AFEKCE,AFEKT

členka redakce

REDAKTORKA

člen redakce

REDAKTOR

difrakce

ROZPTYL

difrakce rentgenového záření (zkr.)

XRD

důležitá reakce chemická

NITRACE

energie reakce chemické (volná)

AFINITA

extrakce

VYLUHOVÁNÍ, VYTAŽENÍ

extrakce kysličníku (oxidu) uhličitého

MOFETTY

frakce

PODÍL

frakce benzínu

OKTAN

frakce při čištění surového lihu

RAFINÁDA

frakce ropy

LIGROIN, MAZUT,NAFTA

chemická reakce

KATALYSA, OXIDACE

jaderná reakce s absorpcí gama a emisí neutronů

FOTOEFEKT

jaderné reakce, při nichž vznikají malé fragmenty původního atomu

TŘÍŠTĚNÍ

kontrakce

STAH

krycí název akce hitlerovců v roce 1940 na likvidaci polské inteligence

AKCE AB

látka ovlivňující chemické reakce v živém organismu

ENZYM

látka, která mění rychlost reakce

KATALYSÁTOR, KATALYZÁTOR,KATALYZÁTOR

látka bílkovinná ovlivňující reakce

ENZYM

násilná akce proti skupině lidí

POGROM

násilné akce vojenského charakteru

REPRESÁLIE

nenormální způsob duševní reakce

HYSTERIE

neodpovídající reakce přehnaná

AFEKCE,AFEKT

nepřiměřeně silná reakce organismu na škodlivou látku

ALERGIE

obranná akce v džudu

PROTICHVAT

obrovská akce

MONSTRAKCE

opak reakce

AKCE

opak akce

REAKCE

opak akceptor

DONOR

polemická akce

MEJDAN

pouťová atrakce

AUTODROM,HOUPAČKA, KOLO, KOLOTOČ,LOCHNESKA, STŘELNICE,TOBOGAN

reakce, kdy se do molekuly zavádí acyl

ACYLACE

satisfakce

ODČINĚNÍ, OMLUVA

satisfakce

ODČINĚNÍ, OMLUVA

subtrakce

ODČÍTÁNÍ

symbolické zobrazení abstrakce

ALEGORIE

takce

DOTEK, DOTYK

těleso pohybující se na principu akce a reakce

RAKETA

trakce

NATAHOVÁNÍ, TAH

tvůrce první řetězové reakce

FERMI

typ jaderné reakce

SLUČOVÁNÍ,ZÁCHYT

útočná akce

ATAK, BITVA, BOJ,INVAZE, NAPADENÍ, OFENZÍVA,PRŮLOM, ÚTOK, ZTEČ

výměnná akce

BURZA

zábavná atrakce

KOLOTOČ

za nacismu připravovaná veřejná propagandistická akce

AJNTOPF, EINTOPF

zamezení další útočné akce v šermu

ZÁRAZ

zplodina reakce

PRODUKT

 
Hledaný výraz výsledku: akce
 

akce obranná v džudu

PROTICHVATakce USA na pomoc zemím postižených

atom přijímající elektron

AKCEPTOR

atom přijímající elektron

AKCEPTOR

cílené úsilí

AKCE

část destilátu

FRAKCE

část produktu získaná při dělení směsi látek

FRAKCE

čichový vjem

OLFAKCE, PACH, VŮNĚ

čilost

AKCE, ČIPERNOST, ŽIVOST, ŽIVOT, ŽÍZNIT

čin

AKCE, AKT, JEDNÁNÍ, KON,K ROK, KUS, POČIN, PRAGMA,SKUTEK

čin jako odezva na popud

REAKCE

činnost

AKCE, AKTIVITA,AKTIVNOST, DĚNÍ, FUNKCE,CHOD, KONÁNÍ, KREACE,PROFESE, PROVOZ

dělení látek na základě rozdílné rozpustnosti

EXTRAKCE

díl kapalné směsi

FRAKCE

donucení

ADAKCE, MUS

dopad

DOSKOK, DŮSLEDEK,REAKCE, SESKOK

dotyk

SOUTYK, STYK, TAKCE, TEČ

druh eroze ledovcové

DETERZE,DETRAKCE, EXARACE

důraz

AKCENT, VÁHA, VIGOR,VIGORE

důraz (jaz.)

AKCENT

důraz na některém tónu

AKCENT,PŘÍZVUK

eroze ledovcová

DETERZE,DETRAKCE

jednání

AKCE, AKT, ČIN, DĚJSTVÍ,KON, KONÁNÍ, POČIN, SKEČ,VÝKON, ZÁSTOJ

kolektiv redaktorů

REDAKCE

konání

AKCE, ČINNOST, DĚNÍ,JEDNÁNÍ

krycí název akce hitlerovců v roce 1940 na likvidaci polské inteligence

AKCE AB

lákadlo

ATRAKCE, MAGNET, NÁTRAHA, SVOD, ŠPEK, TÁHLO, VNADA

lom paprsků světelných

REFRAKCE

magnet

ATRAKCE, PIVO

molekula přijímací nějakou částici (chem.)

AKCEPTOR

myšlenkový postup

ABSTRAKCE

myšlenkový proces

ABSTRAKCE

natahování

NATAŽENÍ, TRAKCE

natažení

NATAHOVÁNÍ, TRAKCE

něco neskutečného

ABSTRAKCE

nekonkrétnost

ABSTRAKCE

nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině

AKCESORIE

obrovská akce

MONSTRAKCE

odčinění křivdy a bezpráví

SATÍSFAKCE,

odčítání

SUBTRAKCE

odezva

ECHO, ODRAZ, ODZVUK,OHLAS, OZEV, OZVA, OZVĚNA,OZVUK, REAKCE, REFLEX, ŠELEST,ZVĚNA

odchylka světla

DIFRAKCE

odpověď

ODVĚŤ, ODVĚŤ, ODVETA,OHLAS, REAKCE

odreagování

ABREAKCE

odrůda salátu hlávkového

ATRAKCE,BOHEMIA, KAMENÁČ, KAMÝK,MERKUR, PIRÁT, PRAŽAN,SMARAGD, TRIUMF

odstín

AKCENT, NÁDECH, NÁZNAK,NUANCE, NYANCE, PODTÓN,TÉMBR, TIMBRE, TÓN, TÓNINA,VALÉR

odstín řeči

AKCENT, TÓNINA

odštěpený spolek

FRAKCE, SEKTA

odtrhávání

DETRAKCE

odvětví výroby

TRAKCE

omluva

SATISFAKCE

opak akce

REAKCE

opak reakce

AKCE

osoba, která přijímá cizí směnku

AKCEPTANT

osudová nutnost

ANAKCE, ANANKÉ

písemné přijetí směnky

AKCEPT

písemné přijetí směnky

AKCEPT

ploch

AKCESORIE

pohon v dopravě kolejové

TRAKCE

pochod

AKCE, DĚJ, CHŮZE, MARCIA,MARCHE, MARŠ, PROCES,REAKCE, ŠLAPÁK, TÚRA

porucha krystalové mřížky polovodiče

AKCEPTOR

porucha krystalové mřížky polovodiče

AKCEPTOR

postoupení

AKCE, ASIGNACE, CESE,POSTUP, SLED

postup

AKCE, CHOD, METODA,PLÁN, PRAXE, PROCEDURA,PROCES, PROGRESE, PROUD, SLED,TAKTIKA, ZPŮSOB

poutavá zábava

ATRAKCE

projevy vůči vnějšímu podnětu, popudu

REAKCE

přeměna látek chemických v jiné

REAKCE

příjemce páru elektronového

AKCEPTOR

příjemce směnky

AKCEPTANT

přírůstek knihovny

AKCESE

přízvuk

AKCENT, AKUT, GRAVIS,IKTUS, TONÉM, ZVUK

působení

AKCE, VLIV, VLIVY

redigování

REDAKCE

roztažení zemských vrstev do stran

DISTRAKCE

síla tažná

TRAKCE

síla tažná

TRAKCE

síla vyvolaná působením prvotní síly

REAKCE

síla vyvolaná působením prvotní síly

REAKCE

skupina uvnitř politické strany

FRAKCE

skupina uvnitř politické strany

FRAKCE

složka úhlu vodorovná

REFRAKCETRNAVA, VRANOV, ZVOLEN,ŽILINA

složka úhlu vodorovná

REFRAKCETRNAVA, VRANOV, ZVOLEN,ŽILINA

směnečník

AKCEPTANT, TRASÁT

směnečník

AKCEPTANT, TRASÁT

směnka

A VISTA, AKCEPT, APPT, APT,BIANCO, BIANKO, CAMBIO, DATO,DRAFT, KAMBIO, RATA, RIME,RIMESA, SA, TRATA, USO

směnka

A VISTA, AKCEPT, APPT, APT,BIANCO, BIANKO, CAMBIO, DATO,DRAFT, KAMBIO, RATA, RIME,RIMESA, SA, TRATA, USO

smrštění

RETR AKCE, STAH, STAŽENÍ

smršťování pevných hornin

KONTRAKCE

souhlasit

AKCEPTOVAT, PŘITAKAT,SVOLIT, TAKAT, TÁKAT

souhlasně přijmout

AKCEPTOVAT

spolek

ALIANCE, FOEDUS, FRAKCE,KASTA, KLUB, KORPORACE,KRUHj LIGA, ORGANIZACE, SBOR,SDRUŽENÍ, SEKTA, SKUPINA,SOUBOR, SPOLEČNOST, SVAZ, UNIE

strana politická

FRAKCE, PARTAJ

strana politická (zast.)

FAKCE

tah

ČÁRA, ČRTA, KROK, LINIE,LOSOVANÍ, RYS, TAŽENÍ, TRAKCE,TRAKT

tažení prostředků dopravních bez vlastního pohonu

TRAKCE

tažení prostředků dopravních bez vlastního pohonu

TRAKCE

trhání zubu

EVULZE, EXTRAKCE

turecké platidlo

ABUKASH, AKČE,AKCHEH, AKCHEN, ALTILIK,ALTMISHLIK, ALTUN, ASLANI,ASPER, ASPRE, BESH, BEŠLIK,BEZANT, BYZANT, CAIME, EKILIK,ELLILIK, FUNDUK, GHRUSH,IKILIK, JUIK, JUK, JUX, KESER,KIRAT, KURUŠ, KURÚS, LIBRA,LIRA, MANGIR, MESSIR, ONLIK

úprava textu rukopisu pro tisk

REDAKCE

útvary porušující hladkost krystalových ploch

AKCESORIE

uznání

AKCEPT, AKCEPTACE,CHVÁLA, OBDIV, POCTA, POČEST,SLÁVA, VĚNEC

 

 
GDPR