akon - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova akon.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: akon
 

akon

HEDVÁBÍ

akonin

ALKALOID

americký ochránce zákona

SHERIFF

armatura na zakončení kabelu

KONCOVKA

asketa starozákonní, který vykonal slib

NAZÍREJ

athénský zákonodárce (řec. myt.)

DRAKÓN

asketa starozákonní, který vykonal slib

NAZÍREJ

babylónský král a zákonodárce (myt.)

CHAMMUPARI

bakon

PRASE, VEPŘ

bakoňský vepř

BAGOUN

bohyně zákonného pořádku (řec. myt.)

THEMIS

bohyně zákonnosti (řec. myt.)

EUNOM1A

božský zákon v antickém Římě

FAS

božský zákon v antickém Římě

FAS

britský zákon spojující obě Kanady

AKTOUNII

bůh v Novém zákonu

ABBA

bůh Jahve ve Starém zákonu

ELOHIM

bůh Nového zákona

ABBA

byzantská sbírka zákonů

EKLOGA

část Nového zákona

EFEZSKÝM,FILEMONOVI, GALATSKÝM,JAN, MAREK, MATOUŠ,ŘÍMANŮM, SKUTKY, TITOVI,ŽIDŮM

část pestíku zakončená bliznou

CNELKA

část Starého zákona

ABAKUK,ABDIÁŠ, AMOS, ESTER, EZECHIEL,GENESIS, JEREMIÁŠ, JOB, JOEL,JOZUE, KAZATEL, LEVITICUS,MALACHIÁŠ, MICHEÁŠ, NAHUM,NEHEMIÁŠ, NUMERI, OZEÁŠ,PŘÍSLOVÍ, RUT, SOFONIÁŠ,ZACHARIÁŠ, ŽALMY

část Starého zákona, první

TORA

část Strakonic

ČERNÍKOV,DRACHKOV, DRAŽEJOV, HÁJSKÁ,JEDRAŽ, JINÍN, LIBĚTICE, OSEK,PODSRP, ROVNÁ, ŘEPICE, SLANIK,STŘELA, VIRT

čečenský zákon tradiční

ADAT

část zákonodárných sborů

KOMORA,SNĚMOVNA

částečné ponořování tělesa podle Archimedova zákona

PLOVÁNÍ

část zákonodárného orgánu

KOMORA

článek zákona

PARAGRAF

člověk mimo zákon

PSANEC, ŠTVANEC

ďábel v Novém zákonu

BELZEBUB

dění v duchu zákona

ZÁKONNOST

diákon

DUCHOVNÍ, JÁHEN, KLERIK

Hakone

PLANETKA

japonský zákon mravní dokonalosti

BUŠIDO, BUŠIDÓ

jedna z knih Nového zákona

JAN,LUKÁŠ, MAREK, MATOUŠ

jedna z knih Starého zákona

ABAKUK,ABDIÁŠ, AGEUS, ÁMOS, DANIEL,ESTER, EXODUS, EZDRÁŠ,EZECHIEL, GENESIS, IZAIÁŠ,JEREMIÁŠ, JÓB, JÓEL, JONÁŠ,JOZUE, KAZATEL, MALACHIAŠ,MICHEÁŠ, NAHUM, NEHEMIÁŠ, NUMERI, OZEÁŠ, PLÁČ, RÚT,SOFONIAŠ, SOUDCŮ, ZACHARIÁŠ,ŽALMY

jméno boha v židovském Starém zákonu

JAHVE, JEHOVA

jméno boha v židovském Starém zákonu

JAHVE, JEHOVA

jsoucí ve shodě s právním řádem, zákonem

LEGÁLNÍ

jméno vůdce starozákonního židovského

JOSUE

jsoucí ve shodě s právním řádem, zákonem

LEGÁLNÍ

katalog starozákonních knih

KÁNON

klešťovité zakončení račích nohou

KLEPETO

klešťovité zakončení račích nohou

KLEPETO

kniha Starého zákona (hebr. myt.)

ABAKUK, ABDIÁŠ, AGGEUS, AMOS, ÁMOS, DANIEL, EXODOS

kolík na zakončení přívodů

BANÁNEK

komora sborů zákonodárných, horní

SENÁT

Krakon

LIBRCOUL, RÝBRCOUL

křesťanská společenství v Novém zákonu

KOINONIA

kůl ostře zakončený (zast.)

ŠTAKET,ŠTAKETA

láska Boží v Novém zákonu

CARITAS

lať, ostře zakončený kůl (zast.)

ŠTAKET,ŠTAKETA

lidé mimo zákon

PSANCI

melakonit

TENORIT

mimo zákon (z lat.)

EX LEX

Mojžíšův zákon náboženský

TÓRA

nakonci

VZADU

nakonec

KONEČNĚ, VKONEC, VSLED

nauka o původu, podstatě, prostředcícha vývojových zákonech procesu poznání

NOETIKA

návrh zákona

BILL

nauka o zákonech a zákonitostech jevů

NOMOLOGIE

nauka o zákonech života

BIONOMIE

nauka o zákonech, formách a prostředcích poznání světa při použití abstraktního myšlení

LOGIKA

nauka o zákonitostech výuky

METODIKA

návrh zákona

BILL

nejstarší překlad Starého zákona z hebrejštiny do řečtiny

SEPTUAGINTA

nejvyšší orgán zákonodárný

PARLAMENT

nepřítomnost norem, zákonů

ANOMIE

Lakoniky

HELIOT

nerozhodné zakončení šachové partie

PAT

obec okresu Strakonice

BAVOROV,BĚLČICE, BÍLSKO, CEHNICE,čejetice, češtíce, číčenice,CHELČICE, KADOV, KATOVICE,LNÁŘE, MALENICE, OSEK,PŘEDMÍŘ, RADOMYŠL, SEDLICE,ŠTEKEŇ, VOLENICE, ZÁBOŘÍ

objevitel zákona o stáčení větru na severní polokouli směrem hodinových ručiček

DOVE

obnovení zákona

NOVELIZACE

obyvatel Lakoniky zemědělský nesvobodný

HELIOT

oddíl v zákonech

PARAGRAF

oddíl v zákonech

PARAGRAF

odvolání platného zákona

ABOLICE

osvoboditel očekávaný podle starozákonní literatury

MESIÁŠ

označení Boha ve Starém zákonu

ADON,ADONAL

podle zákona

EX LEGE

podsvětí ve Starém zákonu

ŠED

pokrm zakončující jídlo

DESERT,DEZERT

posudek vykladače zákonů

FETVA

prakontinent jednotný, předpokládaný

PANGES

prakontinent jednotný, předpokládaný

PANGES

pravidlo uzákoněné církví

DOGMA,KÁNON

prorok starozákonní

HABAKUK

protizákonnost

PARANOMIE

předloha zákona

LEX

překlad Starého zákona (syrský)

PEŠITA

překlad Starého zákona do aramejštiny

TARGUM

příjem duchovního nej nižší, stanovený a zaručený zákonem

KONGRUÁ

přívrženec náboženství v Palestině, uznávající jen Starý zákon

SADUCEJ,SADUCEUS

rozšířené zakončení žesťových nástrojů

CORPUS, KORPUS

sbírka zákonů

KODEX, ZÁKONÍK

sloupec zakončující věž

PINAKL

sloupek zakončující věž

PACHOLE,PACHOLÍK, PINAKL

sbírka zákonů

KODEX, ZÁKONÍK

sloupec zakončující věž

PINAKL

 
Hledaný výraz výsledku: akon
 

alkaloid

ABRIN, AJACIN, AKONIN,ARABÍN, ARACHIN, ARIBIN,ARICIN, ASARIN, ATIDIN, ATISIN,BOLDIN, BRUCIN, BUXIN, CYGNIN,DAUCIN, DELBIN, DELSIN, EFEDIN,ELATIN, EMETIN, ESERIN, EVODIN,EVOXIN, GRAMIN, GYGNIN,HARMAN, HARMIN, HOPEIN,HOPEK, HYGRIN, CHAKSIN,CHININ, JERV

alkaloid obsažený v oměji šalamounku

AKONITIN

alkaloid v oměji

AKONITIN, ATISIN

athénský zákonodárce (řec. myt.)

DRAKÓN

bill

ZÁKON

brazilský had

ANÁKONDA

bruntálský podnik

ARS, DAKON

bytost pohádková

ALADIN, ALADÍN,BAJAJA, BOLEKv BURÁC, ČERT,DRAK, DUCH, DŽIN, GIN, GRYF,HEJKAČ, HEJKAL, HONZA,HYDRA, HÝKAČ, HÝKAL,JAGA, JEŠTĚR, KRAKONOŠ,KRÁL, LITICE, LÍTICE, LOLEK,MANKA, NOH, OBR, OTESÁNEK,PALEČEK, POPELKA, PRINC,RUSALKA, RÝBRCOUL, SAN,SKŘÍTEK, STRIG

část bible

EXODUS, NOVÝ ZÁKON,STARÝ ZÁKON

částečná platba předem

AKONTACE

český podnik

RAKONA

dekorace s praktickou funkcí

NÁKONČÍ

dění v duchu zákona

ZÁKONNOST

druh motýla

VAKON

duchovní

AKOLYT, DĚKAN, DIÁKON,IGUMEN, KLERIK, KNĚZ, MNICH,OPAT, PASTOR, POP

duchovní (v různých náboženstvích)

ABBATE, ABBÉ, AKOLUT, AKOLYT,ĎÁČEK, ĎÁK, DIÁKON, IMÁM,JÁHEN, KLERIK, MOLLA, MOLLAH,MUFTÍ, MULLA, MULLAH, PASTOR,RABBI, RABI, RABÍ, RABÍN,SADDIK

duchovní po prvém svěcení

DIÁKON

ex lege

ZE ZÁKONA

Fibichova skladba koncertní

HAKON,VĚČNOST

Fibichova skladba koncertní

HAKON,VĚČNOST

had

ANAKONDA, ASSALA, BIČOVKA,BOA, BOJGA, BOJOBI, BUNGAR,DABOJA, DĚLO, DROBNÝŠ,DUHOVEC, EFA, ECHIDNA, HÁJE,HLAVATKA, HROZNÝŠ, CHŘESTÝŠ,INSANA, KOBRA, KOMUTI,KRAJTA, KŘOVÁK, KŘOVINÁŘ,KUFIE, KUPUR, LABARIA, MAMBA,MUSURANA, NAJA, PAKOBRA,PAMA, PÍSECNÍK, PLA

had nej edovatý

ANAKONDA, BLAVOR,DUHOVEC, HROZNÝŠ, KRAJTA,OLIGODON, PTYAS, SLEPÁK,SLEPAN, SLEPÝŠ, TANTILA,UŽOVKA, VINEJS, VODNÁŘKA

hedvábí

ACETA, AFROS, AGFA,AKITA, AKON, BIASSE, BIFIL,BOURME, BYSSOS, BYSSUS,CELT, CELTA, ECRU, ÉCRU, ERIA,FAGARA, FLORET, GRÉŽ, HAININ,CHARGE, CHIQUES, KAHING,LAVÁBL, MAĎAR, MINCHEW,MOOGA, MOONGA, MUGA,MUGAR, MUGATA, ORSOY, OSHIU,OWARI, PARI, PELO, REÁLE, S

hliněná tabulka na psaní ve starověkém Řecku

OSTRÁKON

hmota plastická

AGALYN, AKALIT,AKULON, ALVAR, AMILAN,ARMITE, BAKELIT, BEBRIT, BEER1T,BENZEX, BEXOID, BUNA, BUTVAR,CARTA, CELCON, CELLON, CELON,CELULOID, CEREX, CIBA, CYRENE,DACRON, DECORA, DIÁKON,DIORID, DUPREN, DUREZ, DURITE,DYNOID, DYNOS, EBONIT, ECARIT,ECARON, EK

hod oštěpem, součást řeckého pětiboje

AKONTION

hod oštěpem, součást řeckého pětiboje

AKONTION

hroznýš

ANAKONDA, BOA, HAD,KRAJTA, PSOHLAVEC

hroznýš

ANAKONDA, BOA, HAD,KRAJTA, PSOHLAVEC

jáhen

DÁCEK, ĎÁK, DIÁKON,KLERIK

jihoamerický had

ANAKONDA, BOA

jihočeské město

PACOV, PROTIVÍN,STRAKONICE

jihočeské město

PACOV, PROTIVÍN,STRAKONICE

jihočeský hrad

ORLÍK, RÁBÍ,STRAKONICE, ZVÍKOV

jihočeský hrad

ORLÍK, RÁBÍ,STRAKONICE, ZVÍKOV

klerik s prvním vyšším svěcením

ĎÁČEK, ĎÁK, DIÁKON, JÁHEN

klerik s prvním vyšším svěcením

ĎÁČEK, ĎÁK, DIÁKON, JÁHEN

konec

AMEN, BASTA, DOST, FINE,FINISH, FINIŠ, KRAJ, OKRAJ,OMEGA, POHŘEB, POKRAJ, PŘÍTRŽ,SCHYLEK, SKLON, SKON, SMRT,ŠLUS, TELOS, UKONČENI, ULTIMO,UM, USTÁNÍ, UTRUM, ZAKONČENI,ZÁNIK, ZÁPAD, ZÁVĚR, ZNIK

konečně

CELKEM, NAKONEC, SLÉZ

kotel ústředního topení (zn.)

DAKON

krkonošská pohádková bytost

KRAKONOŠ, LÍBRCOUL,RÝBRCOUL

krnovský podnik

DAKON, GROKO

krystalická látka kafrové vůně

PINAKOL,PINAKON

lahvička se skleněnou zátkou (na voňavky)

FLAKON

lex

ZÁKON

logos

MYŠLENKA, POJEM, ROZUM,ŘEČ, SLOVO, VĚTA, VÝROK, ZÁKON

maďarské pohoří

BAKONY, CSERHÁT,MATRA, MÁTRA, MECSEK, MEČEK,PILIS, VÉRTES

maďarské pohoří

BAKONY, CSERHÁT,MATRA, MÁTRA, MECSEK, MEČEK,PILIS, VÉRTES

malawijský kmen

BORORO, ČEWA,FIPA, GOMANI, JAO, LOMWE,LONWE, MAKONDE, MAKUA,MOGOA, MOMBERA, MPEZENI,NAMAINGA, NGONI, NJANDŽA,NJASA, RONGA, SENA, SENGA,TONGA, TUMBUKA, WE, ZIMBA,ZIMBABWE

medvídkovitá šelma

FRET, KOATI,MÝVAL, NOSÁL, PANDA, RÁKON

medvídkovitá šelma

FRET, KOATI,MÝVAL, NOSÁL, PANDA, RÁKON

měkká tkanina bavlněná podšívková

JAKONET

mosambický kmen

ČIKUNDA, ČOPI,ČUABO, HLENGWE, JAO, LENGE,LOBEDU, LOMWE, LOMWEZ,MAKOA, MAKONDE, MAKUA,NAMAINGA, NDAU, NGONI,NGUNI, NJANDŽA, NJASA, NJIKA,RONGA, SENA, SENGA, SOTHO,SWAHILI, SWAZI, TAWARA, TEWE,TLOKWA, TONGA, TSWANA,VATOKA, WE, ZIMBA, ZULU

mosambický kmen

ČIKUNDA, ČOPI,ČUABO, HLENGWE, JAO, LENGE,LOBEDU, LOMWE, LOMWEZ,MAKOA, MAKONDE, MAKUA,NAMAINGA, NDAU, NGONI,NGUNI, NJANDŽA, NJASA, NJIKA,RONGA, SENA, SENGA, SOTHO,SWAHILI, SWAZI, TAWARA, TEWE,TLOKWA, TONGA, TSWANA,VATOKA, WE, ZIMBA, ZULU

nadělat

NAKONAT

nádoba na voňavky

FLAKON

nádobka s voňavkou

FLAKON

náhražka papyru ve starověku

OSTRAKON

nejvyšší norma právní

ZÁKON

norma právní

PATENT, ZÁKON

norma, která předepisuje a omezuje jednání

ZÁKON

norský panovník

ALFIVA, BONDE,ERIK, FREDERIK, HAAKON,HÁKON, HANS, HERALD,CHRISTIAN, INGE, KAREL,MAGNUS, OLAV, OSCAR, SIGURD,SVEIN

obojživelník

AGA, AXOLOTL,BACHRATKA,BLATNICE,CVRKALKA, CERVOR, ČOLEK,DRÁPATKA, HELBENDR, JIŘICE,KUŇKA, LÉTAVKA, MACARÁT,MLOČÍK, MLOK, NOSATKA,PAMLOK, PIPA, POPA, ROHATKA,ROPUCHA, ROPUŠKA, ROSNICE,ROSNIČKA, SKOKAN, SLEPOŇ,* SURÝN, TRITON, ÚHOŘÍK,VAKONOŠ, VELEMLOK,

obojživelník bezocasý

AGA, ANURA,BACHRAKTA, BLATNICE,CVRKALKA, DRÁPATKA, JIŘICE,KUŇKA, LÉTAVKA, NOSATKA,PIPA, ROHATKA, ROPUŠKA,ROSNICE, ROSNIČKA, SKOKAN,VAKONOS, ŽÁBA

pán hor

KRAKON

podnik pro výrobu mýdla

MILO, RAKO,RAKONA

polovina prasete (připravená)

BAKON,BEKON

pomocník při bohoslužbách

ĎÁČEK,ĎÁK, DIÁKON, JÁHEN, LEVIT,LEVITA, MINISTRANT

prase

BAGOUN, BAKON,BEKON, EMGALO, KRMNÍK,PAŠÍK, PRASÁTKO, SEKÁČ,SUDOKOPYTNÍK, SUS,TLUSTOKOŽEC, VEPŘ

prase masosádelné

BAGOUN, BAKON

pravidlo

KÁNON, NORMA, REGULE,ZÁKON, ZÁSADA, ZVYK

pravidlo pevně stanovené

KÁNON,ZÁKON

prostředek k tlumení prašnosti silnic

AKONIA

prostředek prací

AKON, MILO, MÝDLO,PRÁŠEK, SAPONÁT, VLOČKY

prostředek prací

AKON, MILO, MÝDLO,PRÁŠEK, SAPONÁT, VLOČKY

prostředek prací (zn.)

ALPINA, ARIEL,AZUR, BATUL, BIOMAT, BIOSAM,DEKOR, DERON, GONG, HANKA,JUWEL, KAMZÍK, KORAL, LANZA,LEDA, LIMAN, MERKUR, MILO,MOHÉR, NAMO, NOVIT, OMO,PALMEX, PERSIL, POLIO, PRAPON,RADION, RAKON, SAM, SAPON,SAPONÁT, SIL, SODA, SULFON,TITAN, TIX, TRIMIN, V

prostředek prací (zn.)

ALPINA, ARIEL,AZUR, BATUL, BIOMAT, BIOSAM,DEKOR, DERON, GONG, HANKA,JUWEL, KAMZÍK, KORAL, LANZA,LEDA, LIMAN, MERKUR, MILO,MOHÉR, NAMO, NO VIT, OMO,PALMEX, PERSIL, POLIO, PRAPON,RADION, RAKON, SAM, SAPON,SAPONÁT, SIL, SODA, SULFON,TITAN, TIX, TRIMIN,

předkové koně

PRAKONĚ

přípravek prací (zn.)

ALPINA, ARIEL,AZUR, AZÚR, BATUL, BIOMAT,BIOSAM, DEKOR, DERON, GONG,HANKA, JUWEL, KAMZÍK, KORÁL,LEDA, LIMAN, MERKUR, MOHÉR,NO VIT, PALMEX, PERSIL, POLIO,PRAPON, RADION, RAKON, SAM,SAPON, SULFON, TITAN, TIX,TRIMIN, VÍŘÍK, VLÁRKA, ZENIT

příslovce

ADVERBIUMj BEZTOHO,BRZY, DALEKO, DOČISTA,DOKONALE, DOKONCE,DOLEVA, DOPRAVA, JAKOBY,KRÁSNĚ, LEDA, MÁLO, NAHORU,NAHOŘE, NAJEVO, NAKONEC,NAPŘÍKLAD, OBČAS, OBDEN,POKUD, PŘEDEVŠÍM, PŘITOM,SMĚLE, SNADNO, SPATRA, STĚŽÍ,ÚZCE, VČAS, VLEVO, VPRAVO,VTOM, VYSOKO

přisluhující při bohoslužbách, vykonávající i dílčí úkony

AKOLYT, AKOLYTA,ĎÁČEK, DIÁKON, JÁHEN

půlka vepře (solená)

BAKON, BEKON

půlka vepře (solená)

BAKON, BEKON

řád

NOMOS, ORDO, REŽIM, SYSTÉM,ZÁKON

řád

NOMOS, ORDO, REŽIM, SYSTÉM,ZÁKON

řehole (zast.)

REGULE, ŘEHOL,ŘEHOLA, ZÁKON

řehole (zast.)

REGULE, ŘEHOL,ŘEHOLA, ZÁKON

sbírka zákonů

KODEX, ZÁKONÍK

sbírka zákonů

KODEX, ZÁKONÍK

sidonova hra

DVOJÍ ZÁKON

sidonova hra

DVOJÍ ZÁKON

soubor pravidel

KANÓN, KÁNON,ZÁKON

soubor předpisů právních

KODEX,PRÁVO, ZÁKONÍK

soubor zásad

KÁNON, KODEX,NORMY, ZÁKON

střep nádoby hliněné v antickém Řecku

OSTRAKON

šelma medvídkovitá

FRET, KOATI,MÝVAL, NOSÁL, PANDA, RÁKON

tanzanský kmen

ADIGO, ARUŠA,BATWA, BENA, BENDE, BONDEI,BURUNGI, ČAGGA, DIGO, FIOMI,FIPA, GOGO, HA, HAJA, HEHE,HIMA, IRÁKU, IRAMBA, IRANGI,ISSANSU, IWA, JAO, KARA,KEREWE, K1MBU, KINDIGA,KINGA, KISI, KONONGO, KUGURU,KWAFI, KWERE, LAMBIA, LUGURU,LUMBWA, LUO, MAKONDE,M

tanzanský kmen

ADIGO, ARUŠA,BATWA, BENA, BENDE, BONDEI,BURUNGI, ČAGGA, DIGO, FIOMI,FIPA, GOGO, HA, HAJA, HEHE,HIMA, IRÁKU, IRAMBA, IRANGI,ISSANSU, IWA, JAO, KARA,KEREWE, KIMBU, KINDIGA,KINGA, KISI, KONONGO, KUGURU,KWAFI, KWERE, LAMBIA, LUGURU,LUMBWA, LUO, MAKONDE,M

tenorit

MELAKONIT

trachyt

DOMIT, DRAKONIT,HORNINA, PONZIT, SELOGIT

 

 
GDPR