aktiv - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova aktiv.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: aktiv
 

aktiv

PORADA

aktivita

ČINNOST, ČINORODOST

aktiv

ČINNĚ

aktivně vystupující

ANGAŽOVANÝ

aktiv

AGILNÍ, ČINNÝ, ČINORODÝ

aktivní alkaloid z kůry afrických stromů

JOHIMBIN, YOHIMBIN

aktivní činnost

AKČNOST

aktivní člen

AKTIVISTAaktivní elektronický prvek využívající supravodivosti

aktivní skupina atomů, která nemůže existovat samostatně

RADIKÁL

aktivní směnka

RIMESA

atraktiv

LÁKAVÝ, LÍBIVÝ, MÓDNÍ,ZAJÍMAVÝ

atraktivní podívaná (z angl.)

SHOW

atraktiv

LÁKAVÝ, LÍBIVÝ, MÓDNÍ,ZAJÍMAVÝ

atraktivní podívaná (z angl.)

SHOW

část materiálu geneticky aktivního

MUTOM, MUTON

doba aktivity pohlavní

ESTRUS, ŘÍJE

inaktivní limonen

KAUČIN

inaktivní limonen

KAUČIN

izotop vodíku radioaktiv

TRITIUM

jednotka aktivity

CURIE, EMAN,MILLISTAT, STAT, TPS, TRANS

jednotka aktivity (býv.)

STAT

jednotka aktivity (st.)

STAT

jednotka dávky absorpční radioaktivního záření

RÁD

jednotka množství zářivé energie radioaktivního záření

REM

jednotka objemové aktivity

MACH,MACHE

jednotka osmotické aktivity

OSMOL,TRIBUS

jednotka radioaktivity

CURIE, STAT,TPS, TRANS

jednotka radioaktivity (býv.)

EMANA

jednotka radioaktivity (st.)

FARAD

jednotka radioaktivity (zast.)

EMAN,RUTHERFORD

jednotka radioaktivaktivity

CURIE

jednotka radioaktivní látky

REM

jednotka radioaktivního záření

CURIE

limonen inaktiv

KAUČIN

měřič množství energie rentgenových nebo radioaktivních paprsků

DOSIMETR,DOZIMETR

náhrada vodíku reaktivního v organické sloučenině

ACETYLACE

nestálý prvek radioaktiv

ASTA

nerost, součást radioaktivních rud

JOHANIT

objevitel radioaktivity umělé

CURIE

opak aktiv

PASIVA

pouzdérko s radioaktivními solemi pro léčebné účely

RADIOFOR

práškové uhlí aktiv

NOŘIT

projev sluneční aktivity

ERUPCE

projev sluneční aktivity

ERUPCE

překrvení tepenné, aktiv

FLUXE

půda neaktiv

DY

radioaktivně přeměněný zirkon

CYRTOLIT, OERSTEDTIT

radioaktivní částice

ISOTOP, IZOTOP

radioaktivní kov

AKTINIUM

radioaktivní plyn

RADON

radioaktivní prvky

TRANSURANY

radioaktivní ruda

URANIN

radioaktivní záření, vyzařování

RADIACE

reaktivní střela

RAKETA

reaktivní střelná zbraň

RAKETA,TARASNICE

ruda prvků radioaktivních

NASTURAN,SMOLINEC, URANIN, URANINIT

sacharid opticky inaktiv

RIBIT

sexuální aktivita kromě soulože

NEKOITÁLNÍ

sexuální aktivita kromě soulože

NEKOITÁLNÍ

skupinový název radioaktivních prvků

AKTINOID

sacharid opticky inaktiv

RIBIT

sexuální aktivita kromě soulože

NEKOITÁLNÍ

sexuální aktivita kromě soulože

NEKOITÁLNÍ

skupinový název radioaktivních prvků

AKTINOID

součást rud radioaktivních

JOHANIT

střela reaktiv

RAKETA

těleso hnané reaktivním motorem

DRUŽICE, RAKETA, SONDA

učinění aktivnějším

AKTIVIZACE

uhlí aktiv

KARBORAFIN, NOŘIT,PURIT

zapojení stupně zesilovacího se dvěma aktivními prvky

KASKODA

zbraň střelná reaktiv

RAKETA

ztráta aktivity tělesné a duševní úplná

STUPOR

ztráta aktivity úplná

STUPOR

ztráta aktivity tělesné a duševní úplná

STUPOR

ztráta aktivity úplná

STUPOR

živočichové pohybující se aktivně ve vodě z místa na místo

NEKTON

živočichové pohybující se aktivně ve vodě z místa na místo

NEKTON

 
Hledaný výraz výsledku: aktiv
 

aktivní člen

AKTIVISTAaktivní elektronický prvek využívající supravodivosti

biologické čištění odpadních vod

AKTIVACE

budící zájem

ATRAKTIV

činně

AKTIV

činnost

AKCE, AKTIVITA,AKTIVNOST, DĚNÍ, FUNKCE,CHOD, KONÁNÍ, KREACE,PROFESE, PROVOZ

činný

AKČNÍ, AKTIVNÍ, VÝKONNÝ

činorodost

AKTIVISMUS, AKTIVITA,AKTIVIZMUS

jmění

AKTIVA, BONA, FISKUS,MAJETEK, MAMON, MAMONA,VĚNO

konference

AKTIV, PORADA

lákavý

ATRAKTIV

levá strana v účetnictví

AKTIVA

majetek

AKTIVUM, BANGÁL,BANKÁL, BONA, FISKUS, JMĚNÍ,MAMON, MAMONA, STATEK,STATKY, VĚNO

odchýlení reaktoru jaderného od kritického stavu

REAKTIVITA

opak pasiv

AKTIVA

opak pasiva

AKTIVUM

opak pasivního

AKTIV

položka na levé straně účtu

AKTIVA

porada

AKTIV, RADA, ROKOVÁNÍ,SESE, ÚRADA, ÚRADEK

poutavě

ATRAKTIV

poutavý

ATRAKTIV

pracovní schůze

AKTIV

pracovní schůze

AKTIV

prostředek bělící a dezinfekční (náz.)

AKTIVIN

působení hmoty

AKTIVITA

rod činný mluvnický

AKTIVUM

rod slovesný činný

AKTIVUM

sbor funkcionářů

AKTIV, RADA,VÝBOR

sbor funkcionářů

AKTIV, RADA,VÝBOR

schůze

AKTIV, CALL, MÍTINK,PORADA, RALLY, SEANCE, SESE,SHROMÁŽDĚNÍ, SRAZ, ZASEDÁNÍ

schůze

AKTIV, CALL, MÍTINK,PORADA, RALLY, SEANCE, SESE,SHROMÁŽDĚNÍ, SRAZ, ZASEDÁNÍ

schůze pracovní

AKTIV, PORADA

schůze pracovní

AKTIV, PORADA

soubor majetku

AKTIVA

spolupracovník organizace

AKTIVISTA

učinění aktivnějším

AKTIVIZACE

uvádět v činnost

AKTIVOVAT

uvádět v činnost

AKTIVOVAT

uvedení do provozu

AKTIVACE,INSTALACE

uvedení do provozu

AKTIVACE,INSTALACE

uvedený v činnost

AKTIV OVÁNÝ

uvedený v činnost

AKTIVOVANÝ

uvést v činnost

AKTIVOVAT

uvést v činnost

AKTIVOVAT

 

 
GDPR