aldehyd - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova aldehyd.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: aldehyd
 

aldehyd

ALKANOL, BROMAL,CITRAL, DEKANAL, OKTANAL

aldehyd aromatický ve vanilce

VANILIN

aldehyd aromatický, odvozený od pyrokatechinu

ANILIN, ANILÍN

aldehyd odvozený od propanu

PROPANAL

aromatický aldehyd

ANILIN, ANILÍN,VANILIN

cukr aldehydický nebo ketonický s pěti atomy uhlíku

PENTOSA, PENTÓZA

cukry obsahující v molekule aldehydovou skupinu

ALDOSY, ALDÓZY

formaldehyd

METANAL

hmota plastická z fenolu a formaldehydu

BAKELIT, FENOPLAST

nenasycený aldehyd se třemi uhlíky

PROPENAL

organické sloučeniny od aldehydů

ACETALY

organické sloučeniny od aldehydů

ACETALY

roztok formaldehydu jako dezinfekční prostředek

FORMAL, FORMALIN,FORMALÍN, FORMOL

roztok formaldehydu vodný

FORMAL

sloučenina organická odvozená od acetaldehydu

BROMAL, CHLORAL

sloučenina organická odvozená od acetaldehydu

BROMAL, CHLORAL

vodný roztok formaldehydu

FORMAL,FORMALÍN

vyrobený ze sloučenin, odvozených z aldehydů

ACETALOVÝ

vyrobený ze sloučenin, odvozených z aldehydů

ACETALOVÝ

 
Hledaný výraz výsledku: aldehyd
 

alkanol

ALDEHYD

bromal

ALDEHYD

citral

ALDEHYD, TERPEN

citral

ALDEHYD, TERPEN

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

 

 
GDPR