alkan - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova alkan.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: alkan
 

alkan

BUTAN, DEKAN, DODEKAN,DOKOSAN, ETAN, ETHAN,HEKTAN, HEPTAN, HEXAN,METAN, METHAN, NONAN, OKTAN,PARAFIN, PENTAN, PROPAN,TRIKOSAN, UHLOVODÍK

alkan kapalný, obsažený v benzinu

OKTAN

alkan nejjednodušší

ETAN, ETHAN

alkan s deseti atomy uhlíku

DEKAN

alkan s devíti atomy uhlíku

NONAN

alkan s dvanácti atomy uhlíku

DODEKAN

alkan s dvěma atomy uhlíku

ETAN,ETHAN

alkan s jedenácti atomy uhlíku

UNDEKAN

alkan s jedním atomem uhlíku

METAN,METHAN

alkan s osmi atomy uhlíku

OKTAN

alkan se čtyřmi atomy uhlíku

BUTAN

alkan se šesti atomy uhlíku

HEXAN

alkan se třemi atomy uhlíku

PROPAN

alkanol

ALDEHYD

alkanon

KETON

balkán (zast.)

PAVLÁN

balkánská dvojflétna

DVOJNICE

balkánská jednotka hmotnosti

OCQUE,OKA, OKE

balkánská j ednotka obj emu

BOTA,OCQUE, OKA, SEPET

balkánská jednotka váhy

OCQUE, OKA,OKE

balkánská míra

AKOV, OKE

balkánská pálenka

RAKIJA, RAKIJE

balkánská řeka

ILOVA, LIKÁ,NERETVA, PO VE, SAVA, UNA

balkánská skupina jazyková

LITEVCI,LOTYŠI

balkánská směs koření

ČUBRICA

balkánská země

BOSNA

balkánské jídlo

KEBAB, RAŽNIČI

balkánské máslo

KAJMAK

balkánské sídlo

KEBIB, KLANA,KREKA, NIN, ZLOT

část Balkánského poloostrova

PELOPONES, PELOPONÉS

část Balkánu

ČERNÁ HORA,KOSOVO

člen organizace povstalecké na Balkáně

KOMITA

diaminoalkan vznikající při hnití bílkovin

PUTRESCIN

kapalný alkan obsažený v benzinu

OKTAN

masitý pokrm ze skopového masa v Turecku, na Balkáně

KEBAB

nejjednoduší alkan

ETAN, ETHAN

panovnický palác v balkánských zemích

KOŇAK

pokrm ze skopového masa v Turecku a na Balkáně

KEBAB

praobyvatel Balkánského poloostrova

DAK, ILYR, THRÁK

praobyvatel Balkánského poloostrova

DAK, ILYR, THRÁK

příslušník skupiny ozbrojené na Balkáně proti zvůli Turků

HAJDUK

příslušník zaniklého balkánského kmene

ILYR

příslušník skupiny ozbrojené na Balkáně proti zvůli Turků

HAJDUK

radikál odvozený od alkanu

ALKYL

strážnice opevněná, chránící hranici na Balkáně a na Rusi

KARAUL

škraloupy ze svařeného mléka, prosolené, nahrazující na Balkáně máslo

KAJMAK

území Balkánského poloostrova, historické

THRÁKIE, TRÁCIE

 
Hledaný výraz výsledku: alkan
 

aldehyd

ALKANOL, BROMAL,CITRAL, DEKANAL, OKTANAL

část Evropy

BALKÁN

evropský poloostrov

BALKÁN, JUTSKO,KOLA, KRYM

kdo šlape měchy u varhan (zast.)

KALKANT

kořeny poskytující kosmetické barvivo

ALKÁNA

metan

ALKAN, METHAN, PALIVO,PLYN, UHLOVODÍK

nasycený alkohol

ALKANON

nasycený uhlovodík

ALKAN, BUTAN,ETAN, OKTAN, PINAN, PROPAN

oddenek rostliny galganu obecného

KALKÁN

oddenek tropického galganu obecného

GALGÁN, GALGANT, KALKÁN

olefin

ALKAN, BUTEN, OLKEN,UHLOVODÍK

parafin

ALKAN

parafin (st.)

ALKAN

parafmický uhlovodík

ALKAN

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

sloučenina organická

ACETOL,ACETON, ACETYLID,AC YLCHLOR1D, ALDEHYD, ALDOL,ALKANAL, ALKANON, ALKOHOL,ALKOXID, AMID, AMIDIN, AMIN,ANILID, ANILIN, ANOL, ARENOL,AZIN, AZOL, BARVIVA, BUTAN,DERIVÁT, DIAZIN, DIAZOL,DUŘEN, ENOL, ESTER, ETAN, ÉTER,ETHAN, ETHANOL, ETHER, FENOL,CHE

šlapač měchů varhan

KALKANT

trojklonný nerost

ALBIT, ANAPAIT,ANORTOKLAS, COPIAPIT,DIHYDRIT, DISTEN, DUSSERTIT,ENIGMATIT, GORDONIT,GRATONIT, GUARINIT,CHALKANTIT, JOHANIT,KERMEZIT, MESSELIT,MIKROKLIN, MONETIT, NEKOIT,OKENIT, PARAVAUXIT, PEKTOLIT,POLYHALIT, PRICEIT

uhlovodík

ACETYLEN, ACETYLÉN,ADAMANTAN, ALKAN, ALKEN,ALKIN, ALLEN, ALYLEN, AMYLEN,ANTRACÉN, AREN, AZULEN,BENZEN, BENZOL, BUTAN, BUTEN,BUTIN, CETAN, DECEN, DĚKAN,DIEN, DUŘEN, ESTRAN, ETAN,ETEN, ETHAN, ETHEN, ETHIN,ETIN, FULVEN, GONAN, HEKTAN,HEPTAN, HEPTEN, HEP

uhlovodík nasycený

ALKAN, CETAN,DĚKAN, EKTAN, ETAN, ETHAN,HEPTAN, OKTAN, PARAFIN,PARAFÍN, PENTAN, PINAN, PROPAN

uhlovodík s vazbou trojnou

ALKAN

území (zast.)

POZEMÍúzemí Balkánského poloostrova,

 

 
GDPR