archa - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova archa.
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: archa
 

archa

OLTÁŘ, PREDELA

archaicky oslovovat

ONIKAT

archaikum

ARCHEA, PRAHORY

archanděl (hebr. myt.)

GABRIEL,RAFAEL

archanthropini

OPOLIDÉ

archar

OVCE, SUDOKOPYTNÍK

biblický patriarcha

ABRAHÁM, ASER,IZÁK, NOE

cařihradský patriarcha

FOTIOS

éra přibližně odpovídající archaiku

AZOIKUM

forma rodin patriarchální

CHADRUHO

Charcharin

KARAKORUM

jeden z biblických archandělů

GABRIEL,MICHAEL, URIEL

jeden z biblických archandělů

GABRIEL,MICHAEL, URIEL

místo, kde přistála archa po potopě

NISIR

místo, kde přistála archa po potopě

NISIR

monarcha

CAR, CÍSAŘ, KRÁL,MOCNÁŘ, PANOVNÍK, VLADAŘ,VLÁDCE

monarcha (býv.)

KRAL

národnost Archangelské a Tjumaňské oblasti

NĚNCI

nejmladší oddělení archaika Baltského štítu

LADOGIEN

Noemova archa

THEBÁ

oblasti přesypové písečné, s barchany

TAKYR

patriarcha biblický

ABRAHÁM, IZÁK,NOE

patriarchální forma rodin

CHADRUHO

socha archaická

XOÁNON

spodní oddělení archaika Baltského štítu

SVIONIEN

 
Hledaný výraz výsledku: archa
 

biblická loď

ARCHA

biblické plavidlo

ARCHA

biblický koráb

ARCHA

biskup

EPARCHA, PRESBYTER

biskup církve řeckovýchodní

EPARCH,EPARCHA

biskup metropolita

EPARCH, EPARCHA,EXARCH, EXARCHA

biskup východní církve

EPARCHA

český dirigent

ÁlM, AMBROS,ANČERL, BAKALA, BALATKA,BARTÁK, BARTL, BELFÍN, BERVÍD,BÍLEK, BRÁZDA, BROCK, BROM,ČARCHAL, ČECH, ČELANSKÝ,DĚDEČEK, DEVÁTÝ, DOLEŽIL,DYK, GABRIEL, GREGOR,HERTL, HLAVÁČEK, HOLOUBEK,HOMOLKA, HRNČÍR, HYBŠ,CHALABALA, CHARVÁT,JEREMIÁŠ, JEŽEK, JÍL

dítě nemanželské

PANCHART,PARCHANT, PASTOREK

duchovní hodnostář církevní

ABBUNA,BISKUP, DATÁŘ, DEAN, DĚKAN,EPARCH, EPARCHA, FARÁŘ, KNÍŽE,KOMTUR, OPAT, PAPEŽ, PRELÁT,PRIMAS, SENIOR, ŠEJCH, ŠEJK,VIKÁŘ

forma zřízení rodového

MATRIARCHÁT

hodnostář církevní

ABBUNA, BISKUP,DATÁŘ, DEAN, DĚKAN, EPARCH,EPARCHA, EXARCH, EXARCHA, FARÁŘ, KARDINÁL, KNĚZ, KNÍŽE,KOMTUR, OPAT, OTEC, PAPEŽ,PRELÁT, PRIMAS, PROBOŠT, SENIOR, ŠEJCH, ŠEJK, VIKÁŘ

hodnostář církevní vysoký

HIERARCHA

jedinovládce

MONARCHA, TYRAN

kmet

DĚD, DĚDA, PATRIARCHA,STAROCH, STAREC, STAŘEŠINA

koráb (myt.)

ARCHA

koráb (z lat.)

ARCHA

koráb biblický

ARCHA, THÉBÁ

látka textilní

ABATS, ADRIA, ADRIE,AIDA, ALPAKA, AMAZON, AMENEE,AMIENS, ANGORA, APRET,AREDAS, ARMURE, ARMÝR,ASTAR, ATLAS, AŽUR, BAFTAS,BAJOTA, BALDACH, BAREŠ, BARÉŽ,BARCHAN, BARCHAN, BARCHET,BASIN, BAST, BATIK, BATIKA,BATIST, BAVLNA, BAY, BEAVER,BEHAAR, BENARE, BÉŽ

metropolita církevní

EPARCH,EPARCHA, EXARCH, EXARCHA

metropolita církevní

EPARCH,EPARCHA, EXARCH, EXARCHA

metropolita církve pravoslavné

EXARCH,EXARCHA

metropolita církve pravoslavné

EXARCH,EXARCHA

mocnář

MONARCHA

mongolské město

ALTAJ, BULGAN,DARCHAN, ERDENET, SANT, ULDZ

náměstek metropolity

EXARCH,EXARCHA

nejstarší hlava rodiny

PATRIARCHA

Noemovo plavidlo

ARCHA

oltář

ARA, ARCHA, DIPTYCH

oltář gotický skříňový, zdobený

ARCHA

oltář skládací (středov.)

ARCHA,RETÁBL

ovce

ARGALI, ARCHAR, BHARAL,BURHEL, CAP, CÁPA, DAUNKA,DINKA, DOWNKA, HUNIA,CHEVIOT, CHUNA, CHURROS,LINAS, MAZECH, MERINO,MUFLON, OVIS, PAOVCE, RACKA,SUDOKOPYTNÍK

ovce divoká

ARGALI, ARCHAR,ARKAL, NAHUR

panovník

CAESAR, CÉSAR, CÉZAR,CÍSAŘ, DYNASTA, FEUDÁL, KRAL,LORD, MOCNÁŘ, MONARCHA,PÁN, POTENTÁT, REGENT,VLADAŘ, VLÁDCE

plavidlo primitivní

ARCHA, PLŤ, VOR

prahory

ARCHAIKUM, ARCHEA,AZOIKUM

představený okresu v Řecku

EPARCHA

představený východořímské provincie

EPARCH, EPARCHA

přesyp písečný

BARCHA, BARCHAN,DUNA, DYNA, DÝNA

přesyp písečný polokruhový

BARCHA,BARCHAN

Rafael (hebr. myt.)

ARCHANDĚL

rostlina cizokrajná dřevnatá

ABÉLIE,ABRUS, ADI, ACHRAS, AKÁCIE,AKEBIE, AKÉBIE, AKI, ALHAGI,AMBROŇ, AMPÁK, ANČAR,ANONA, AREKA, ARENGA,BAMBUS, BANYÁN, BAOBAB,BARCHATj BASIE, BASSIE,BATAN, BELAS, BIBAS, BOABAB,BOLDO, BUTEA, CEDR, CEDRÁT,CEDREL, CEJBA, CIST, CYKAS,ČAT, DAMARA, DELEB

řeckovýchodní biskup

EPARCHA

řeckovýchodní biskup

EPARCHA

schránka

ARCHA, BUKSA, DOSA,DÓZA, ETUE, ETUI, ETUÍ, ETUJE,KAZETA, KRABICE, PIKSLA,PIKSLE, POUZDRO, SCHRÁNA,SCHRÁNA

schránka

ARCHA, BUKSA, DOSA,DÓZA, ETUE, ETUI, ETUÍ, ETUJE,KAZETA, KRABICE, PIKSLA,PIKSLE, POUZDRO, SCHRÁNA,SCHRÁNA

schránka na úschovu úmluvy (hebr. myt.)

ARCHA

schránka na úschovu úmluvy (hebr. myt.)

ARCHA

skříňka

ALMARA, ARCHA, KOMORA

skříňka

ALMARA, ARCHA, KOMORA

skupina čtyř andělů

ARCHANDĚLÉ

skupina čtyř andělů

ARCHANDĚLÉ

starobylý

ARCHAICKÝ, DÁVNÝ

sudokopytník

AD AS, ALPAKA, ANOA,ANTILOPA, APLAKA, ARGALI,ARCHAR, ARKAL, ARNI, AXIS,BABI RUSA, BAGO, BAGOL,BAHNIVEC, BANTENG, BEJSA,BĚLÁK, BĚLUŠINA, BIZON, BONGO,BUVOL, BUVOLEC, ČIKARA,ČÍTAL, DANĚK, DIKDIK, DORKAS,DRABAŘ, DROMEDÁR, DZEREN,DŽEJRAN, FULANI, GABRO,

sudokopytník

ADAS, ALPAKA, ANOA,ANTILOPA, APLAKA, ARGALI,ARCHAR, ARKAL, ARNI, AXIS,BABIRUSA, BAGO, BAGOL,BAHNIVEC, BANTENG, BEJSA,BĚLÁK, BĚLUŠINA, BIZON, BONGO,BUVOL, BUVOLEC, ČIKARA,čítal, daněk, dikdik, dorkas,DRABAŘ, DROMEDÁR, DZEREN,DŽEJRAN, FULANI, GABRO, GA

sudokopytník přežvykující

ADAS,ARGALI, ARCHAR, ARKAL, ARNI,AXIS, BANTENG, BEJSA, BIZON,BONGO, BUVOL, BUVOLEC, ČÍTAL,DANĚK, DRABAR, DROMEDÁR,GAURA, GAYAL, GAYALA,GAZELA, GNU, GORAL, IMPALA,JAK, JELEN, JELÍNEK, KABAR,KAMZÍK, KANČILv KOURI^KOZA,KUDU, LAMA, LAN, LESON, LOS,MILU,

sudokopytník přežvykující

ADAS,ARGALI, ARCHAR, ARKAL, ARNI,AXIS, BANTENG, BEJSA, BIZON,BONGO, BUVOLv BUVOLEC, ČÍTAL,DANĚK, DRABAR, DROMEDÁR,pAURA, GAYAL, GAYALA,GAZELA, GNU, GORAL, IMPALA,JAK, JELEN, JELÍNEK, KABAR,KAMZÍK, KANČILVKOUŘI, KOZA,KUDU, LAMA, LAN, LESOŇ, LOS,MILU,

titul úřadu nejvyššího biskupského v pravoslavných církvích

PATRIARCHA

trojkřídlý retábl oltářní

ARCHA

truhla

ARCHA, RAKEV

vládce rodu

KMET, PATRIARCHA,PRAOTEC

vozidlo staromódní

ARCHA

zastaralý

ARCHAICKÝ, DÉMÓDE, MARNÝ, NEMODERNÍ, OBSOLENTNÍ

zastaralý

ARCHAICKÝ, DÉMÓDE, MARNÝ, NEMODERNÍ, OBSOLENTNÍ

zastaralý jev

ARCHAISMUS, ARCHAIZMUS

zastaralý jev

ARCHAISMUS, ARCHAIZMUS

zástupce byzantského císaře, místodržící

EXARCH, EXARCHA

zavinutka (bot.)

MONARCHA

 

 
GDPR