asij. - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova asij..
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: asij.
 

asij.

asijský

předoasij.

předoasijský

výchasij.

východoasijský

(předoasij. myt.)

IGUGU

Anova žena (předoasij. myt.)

ANTU

Baal v ugaritských eposech (předoasij. myt.)

ALIJAN, ALIAN

Baalova dcera (předoasij. myt.)

ARSIN,PIDRAJ

Baalova žena (předoasij. myt.)

ANAT,ANÁT

Baalův otec (předoasij. myt.)

DAGAN

bohyně léčby, lékařka bohu(pfedoasij. myt.)

CiULA

bohyně plodnosti (asij. myt)

ATIRAT

bojovník s Enlilem (předoasij. myt.)

ANZU, ANZÚ

bohové býčí v Zarathuštrově náboženství (předoasij. myt.)

HAOMA

bůh pastýřů a vegetace (předoasij. myt.)

DAMUZI, TAMMUZ, TAMMÚZ

bůh řemesel (předoasij. myt.)

KÓŠAR,KÓTAR, KUSOR, KUSOR

bůh vynálezce železa (předoasij. myt.)

KOŠAŘ, KÓTAR, KUSOR, KUŠOR

bytost božská, napůl člověk napůl ryba (předoasij. myt.)

OANNES

centrum náboženství sumerského (předoasij. myt.)

ÉKUR

čerpač vody na Eufratu (předoasij. myt.)

AKKI

člověk přírodní (předoasij. myt.)

ENKIDU

démon v eposu o GílgamesoVi (predoasíj. myt.)

HUVAN

díl vesty (předoasij. myt.)

GÁTHA,JASNA, JAŠT

dobro v Zarathuštrově náboženství (předoasij. myt.)

AŠA

duše v džinismu (výchasij. myt.)

DZ1VA

forma zjevení boha Órmazda (předoasij. myt.)

AŠ A

Gilgamešův druh (předoasij. myt.)

ENK1DU

had mořský, nepřítel Baala (předoasij. myt.)

LOTAN, LÓTAN

hora s palácem boha Baala (předoasij. myt.)

SAPAN

hora z eposu o Gilgamešovi (předoasij. myt.)

NISIR

hora s palácem boha Baala (předoasij. myt.)

SAPAN

hora z eposu o Gilgamešovi (předoasij. myt.)

NISIR

indický básník a prorok (výchasij. myt.)

RISI

indický básník a prorok (výchasij. myt.)

RISI

jedna z podob bohyně Kálí (výchasij. myt.)

ČANDÍ, DÉVI, DÉVÍ,DURGA, DURGÁ, GAVRÍ

jedna z podob Višňových (výchasij. myt.)

BUDDHA, BUDHA, KALKI, KALKIN,KRIŠNA, KRŠNA, KÚRMA, MATSIA,MATSJA, VÁMANA, VÁRAHA

jazyk buddhismu a džinismu (výchasij. myt.)

PÁLI, PÁLÍ

matka Asurů (výchasij. myt.)

DITI

Negralův posel (předoasij. myt.)

NAMTAR

oblasti se souvislými písečnými přesypy (asij. náz.)

KUM

orel se lví hlavou (předoasij. myt.)

ANZU,ANZÚ

orel se lví hlavou (předoasij. myt.)

ANZU,ANZÚ

pohoří z eposu o Gilgamešovi (předoasij. myt.)

MAŠU

posel Ezry (předoasij. myt.)

IŠUM

posel Ezry (předoasij. myt.)

IŠUM

pravda jako božská vlastnost Šamašova (předoasij. myt.)

KITTU, MÍŠARU

protějšek ženský Enlila (předoasij. myt.)

NINLIL

přídomek boha Marduka (předoasij. myt.)

BEL, BELU

rapsód lidový (asij.)

AKYN

sluha bohyně Anat (předoasij. myt.)

JATPAN

sluha bohyně Anat (předoasij. myt.)

JATPAN

soudce duší zemřelých (předoasij. myt.)

MIHR, RAŠN, SRÓS

stavitel Baalova paláce (předoasij. myt.)

KÓŠAR, KÓTAR, KUSOR, KUŠOR

stařena, která zabila Dumuziho (předoasij. myt.)

BILULU

strom bohyně Innin v Uruku (předoasij. myt.)

CHALUB

strážce hor cedrových (předoasij. myt.)

CHUVAVA, CHUWAWA

Šamašova žena (předoasij. myt.)

AJA

titul boha Ela (předoasij. myt.)

MILK

titul boha Ela (předoasij. myt.)

MILK

varianta obsahu véd (výchasij. myt.)

PURÁNA

vtělení boha do jiné podoby (výchasij. myt.)

AVATÁR

zelenina nakládaná (asij.)

KIMČI

zelenina nakládaná (asij.)

KIMČI

 
Hledaný výraz výsledku: asij.
 

 

 
GDPR