hebr. - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova hebr..
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: hebr.
 

hebr.

hebrejský

Ábelův bratr (hebr. myt.)

KAIN

Abnerův otec (hebr. myt.)

NER

Abrahámova otrokyně (hebr. myt.)

AGAR, HAGAR

Abrahámova žena (hebr. myt.)

CETURA,SÁRA, SARAI, SARAJ

Abrahámovo jméno (pův. hebr. myt)

ABRAM, ABRÁM

Abrahámův bratr (hebr. myt.)

HÁRÁN,HÁRÁN, CHARRÁN, NÁCHOR

Abrahámův otec (hebr. myt.)

TÁRE

Abrahámův syn (hebr. myt.)

ISMÁÉL,IZÁK, IZMAEL, MADIAN

Abrahámův synovec (hebr. myt.)

LOT

Abrahámův vnuk (hebr. myt.)

JÁKOB,JAKUB

Adamova žena (hebr. myt.)

EVA

Adamův a Evin syn (hebr. myt.)

ÁBEL,KAIN, SET

Achabajův otec (hebr. myt.)

AMRI

amalechitský král (hebr. myt.)

AGAG

Amanův syn (hebr. myt.)

ADALIA,ADALLA

ammonitský král (hebr. myt.)

CHANUN,NÁHAS

Amriho protivník v boji o trůn (hebr. myt.)

TEBUJE

ammonitský král (hebr. myt.)

CHANUN,NÁHAS

Amriho protivník v boji o trůn (hebr. myt.)

TEBUJE

Áronův syn (hebr. myt.)

ABIHÚ, ABÍHU,, ABIU, NADAB, NADÁB

Áronův vnuk (hebr. myt.)

FINEES,FINES

archanděl (hebr. myt.)

GABRIEL,RAFAEL

azyl Kainův (hebr. myt.)

NÓD

babylónská věž (hebr. myt.)

BABEL

bašánský král (hebr. myt.)

OG

bratrovrah (hebr. myt.)

KAIN

boží požehnání (z hebr.)

MIZRACH

Bórův a Rútin syn (hebr. myt.)

OBED,OBÉD

bratrovrah (hebr. myt.)

KAIN

boží požehnání (z hebr.)

MIZRACH

bůh moábský (hebr. myt.)

CHAMOS,CHÁMOS, KEMOS

Císův otec (hebr. myt.)

ABDI

část (hebr. myt.)

GEMARY, HALACHA,HALÁCHÁ, HALÁKÁ

čaroděj krále Bálaka (hebr. myt.)

BALAAM, BALÁM, BILEAM

část gemary (hebr. myt.)

HALAHA,HALÁCHÁ, HALÁKÁ

člověk první (hebr. myt.)

ADAM

Danielův druh v zajetí (hebr. myt.)

MIZACH, MIZEL, NIZAEL

Davidova dcera (hebr. myt.)

TÁMAR

Davidova milenka (hebr. myt.)

ABISAG,ABIŠAG

avidova žena (hebr. myt.)

MAACHA,MÍKOL

Davidovo město (hebr. myt.)

OFEL

Davidův bratr (hebr. myt.)

ELIÁB

Davidův bratranec (hebr. myt.)

AMASA,AMAZA

Davidův otec (hebr. myt.)

ISAI, IZAI

Davidův poradce (hebr. myt.)

CHSAJ,CHUSAJ, CHUŠAJ, NÁTAN,NÁTHAN, NÁTHÁN

Davidův předek (hebr. myt.)

ARAM,BOOZ, BOZ, BÓZ, ESRON, FARES,JÁKOB, JAKUB, JESSE, JUDA,NAASON, NASSON, OBED, OBÉD,SALMON, SALOMON, ŠALAMOUN

Davidův přívrženec (hebr. myt.)

SOBI

Davidův služebník (hebr. myt.)

ABISAJ

Davidův syn (hebr. myt.)

ABSOLÓN,AMNON, AMNÓN

Davidův vojevůdce (hebr. myt.)

JOAB,JOÁB, URIA, URÍA, URIÁŠ

dcera boha Dagdy (hebr. myt.)

BRIGIT

dívka křesťanská (z hebr.)

ŠIKSE

druidka keltská (hebr. myt.)

FEDELM

družina Finnova (hebr. myt.)

FIANA

Elího pravnuk (hebr. myt.)

ACHIÁŠ

Elimelechova žena (hebr. myt.)

NOÉMI

Enochův pravnuk (hebr. myt.)

LÁMECH,LÁMECH

Enochův syn (hebr. myt.)

KAINÁN,KÉNÁN

eunuch krále Asvera (hebr. myt.)

ABAGTA

Ezaulova žena (hebr. myt.)

ADA

Ezaulovo druhé jméno (hebr. myt.)

EDOM

Ezaulův vnuk (hebr. myt.)

AMALECH,AMALEK, AMÁLEK

Ezronova manželka (hebr. myt.)

ABI,ABJAE

Gerův syn (hebr. myt.)

AHOD

Gádův syn (hebr. myt.)

AGGI

Gálův otec (hebr. myt.)

OBÉD

Gedeonův otec (hebr. myt.)

JEHOÁŠ,JEHÓÁŠ, JOAS, JOAS

Gedeonův syn (hebr. myt.)

ABIDAN,JOATAM, JOTÁM

Goliášovo rodiště (hebr. myt.)

GÁT, GATH

had jako protivník boha (hebr. myt.)

NACHAŠ

had rajský (hebr. myt.)

RAHAB,RACHAB

Helemův syn (hebr. myt.)

AMAL

Heberova žena (hebr. myt.)

JÁHEL

hora Úmluvy (hebr. myt.)

HOREB, OREB

hora Úmluvy (hebr. myt.)

HOREB, OREB

hrdina Galádu (hebr. myt.)

JEFTE, JIFTAH

Chamorův syn (hebr. myt.)

SICHEM,ŠECHEM

Chámův syn (hebr. myt.)

HUŠ, KUŠ, US

Charránův syn (hebr. myt.)

LOT, LÓT

idumejský král (hebr. myt.)

AD AD, AD AR

indumeiský král (hebr. myt.)

ADA,ADAP, ADAR

Izákova manželka (hebr. myt.)

REBEKA

Izákova matka (hebr. myt.)

SARA,SÁRA, SARAI, SARAJ

Izákova žena (hebr. myt.)

REBEKA

Izákův syn (hebr. myt.)

ESAU, EZAU,JÁCOB, JÁKOB, JAKUB

izraelský bůh (hebr. myt.)

JAHVE,JEHOVA

izraelští vůdcové po Jezuově smrti (hebr. myt.)

SOUDCI

Jachreův syn (hebr. myt.)

ADIEL

Jákobova dcera (hebr. myt.)

DIN A, DÍNA

Jákobova souložnice (hebr. myt.)

BÁLA,BILHA, ZELFA, ZILPA

Jákobova žena (hebr. myt.)

LEA, LIA,LÍA, RÁCHEL, RÁCHEL

Jákobovo jméno (hebr. myt.)

IZRAEL

Jákobův bratr (hebr. myt.)

EZAU

Jákobův syn (hebr. myt.)

ASER, ASSER,DAN, GAD, GÁD, IZACHAR,JEHUDÁ, JOASAF, JOSEF, JUDA,LEVI, LÉVI, REUBEN, RUBEN,SIMEON

jasnovidec (hebr. myt.)

HOZEH, NABI,PROROK, ROEH

jedno z pojmenování Hospodina (hebr. myt.)

ADÓN, ADONAJ

jedno z pojmenování Hospodina (hebr. myt.)

ADÓN, ADONAJ

Ježíšův předek (hebr. myt.)

ADDI

Ježíšův předek (hebr. myt.)

ADDI

 
Hledaný výraz výsledku: hebr.
 

 

 
GDPR