hud. - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova hud..
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: hud.
 

hud.

hudba, hudební

a coro (hud.)

SBOROVÉ

a due (hud.)

DVOJHLASNĚ

a punto (hud.)

PŘESNĚ

a tre (hud.)

TROJHLASNĚ

acuto (hud.)

OSTRÉ, PRONIKAVĚ

adagio (hud.)

POMALU, VÁŽNĚ,VOLNĚ

adesso (hud.)

NYNÍ, TEĎ

aereo (hud.)

VZDUŠNĚ

agile (hud.)

LEHCE, SVIŽNĚ, ŽIVĚ

altro (hud.)

JINAK

ardito (hud.)

SMELE, SRDNATĚ

assai (hud.)

DOSTI, HODNĚ

assai (hud.)

DOSTI, HODNĚ

audace (hud.)

ODVÁŽNĚ, SMĚLE

basso (hud.)

HLUBOKO, POTICHU

basa (hud. ozn.)

CB

bez dechu (hud.)

ANSANTE

bez doprovodu, sborově (hud.)

A C APELLA

bez přípravy (hud.)

VISTA

bez dechu (hud.)

ANSANTE

bez doprovodu, sborově (hud.)

A CAPELLA

bez přípravy (hud.)

VISTA

bezútěšně, zarmouceně (hud.)

DESOLATO

bis (hud.)

ZNOVU

bolestně (hud.)

DOLORÓZO,DOLOROSO, PENOSO

bolně (hud.)

DOLOROSO

bojácně (hud.)

PAUROSO

bojovně (hud.)

BELLICOSO

bodře (hud.)

GIOVIALE

bohatýrsky (hud.)

EROICO

bouřlivě (hud.)

AGITATO, FEROCE

bouřlivě divoce (hud.)

FEROCE

bouřlivě hučivě (hud.)

FREMENTE

bouřlivě (hud.)

AGITATO, FEROCE

bouřlivě divoce (hud.)

FEROCE

bouřlivě hučivě (hud.)

FREMENTE

breve (hud.)

KRÁTCE

brio (hud.)

ŽIVĚ

brioso (hud.)

OHNIVĚ, ŽIVĚ

bujně (hud.)

SVELTO

caldo (hud.)

VROUCNĚ, VŘELE

calmo (hud.)

KLIDNĚ

cantabile (hud.)

ZPĚVNĚ

caldo (hud.)

VROUCNĚ, VŘELE

calmo (hud.)

KLIDNĚ

cantabile (hud.)

ZPĚVNĚ

celere (hud.)

RYCHLE, HBITĚ

cupo (hud.)

CHMURNĚ, TEMNĚ

co nej slaběji (hud. zkr.)

PPP

co nejvolněji (hud.)

TÁDAGISSIMO

comico (hud.)

HRAVĚ, SMĚŠNĚ

conira (hud.)

HNĚVIVĚ, SE ZLOBOU

corda (hud.)

STRUNA

Část periody poslední (hud.)

ZÁVĚTÍ

část periody první (hud.)

PŘEDVĚTÍ

část skladby v živém rytmu (hud.)

BRIO

část skladby v živém rytmu (hud.)

BRIO

čerstvě (hud.)

FRESCO

čile (hud.)

AGILE, FRESCO

čistě (hud.)

CHIARO, NETTO

dále (hud.)

IN POI

děleně (hud.)

DIVIŠI

debile (hud.)

MDLE, SLABĚ

debole (hud.)

MDLE, SLABĚ

deciso (hud.)

ODHODLANĚ,ROZHODNĚ

dech (hud.)

ALITO

dechový nástroj hudební basový (hud.)

OFIKLEIDA

devoto (hud.)

POKORNĚ, ZBOŽNĚ

diesis (hud.)

KŘÍŽEK

desto (hud.)

HBITĚ, SVIŽNĚ

divisi (hud.)

DĚLENĚ, ROZDĚLENĚ

divoce (hud.)

FEROCE, FURIOSO

divoce, bouřlivě (hud.)

FEROCE

divoce, vášnivě, zuřivě (hud.)

FURIOSO

divoto (hud.)

POKORNĚ, ZBOŽNĚ

do konce skladby (hud.)

AL FINE

dohra (hud.)

POSTLUDIUM

dojímavě (hud.)

TOCCANTE

dokonale, čistě (hud.)

PERFETTO

dokonalý interpret (hud.)

VIRTUOS

dolce (hud.)

LÍBEZNĚ, SLADCE

doppio (i hud.)

DVOJNÁSOBNÝ

doprovodný hlas (hud.)

OBLIGÁT

dost (hud.)

ASSAI

dostatečně (hud.)

BASTANTE

dosti (hud.)

ASSAI, SATIS

dravě (hud.)

RAPIDO

dravost (hud.)

SWING

dmkavě (hud. ozn.)

PIZZ

dmkavě (it. hud.)

PIZZICATO

drsně (hud.)

FIOCO, RAUCO, ROCO,ROZZO, RUVIDO

drsně, chraptivě (hud.)

FIOCO, RAUCO,ROCO

důvěrně (hud.)

INTIMO

důrazně (hud.)

ACCENTATO,FORZANDO, FORZATO,MARCANDO, MARCATO, PESANTE,PONDEROSO, SFORZANDO,SFORZATO

důrazně, významně (hud.)

SALIENTE

dusítko (hud.)

SORDINA, SORDINO

důstojně (hud.)

GRAVE

dušené (hud.)

SORDINO, SORDO

dvakrát (hud.)

BIS

 
Hledaný výraz výsledku: hud.
 

mužně

CHLAPSKYmužně (hud.)

 

 
GDPR