naz. - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova naz..
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: naz.
 

náz.

název

Altjaci (dř. náz.)

OJROTI

Anglie (kelt. náz.)

ALBION

Arab (středov. náz.)

SARACÉN

Benin (býv. náz.)

DAHOME

Bemolákovo (dř. náz.)

ČEKLÍS

bronzová sekerka (st. náz.)

PALSTAV

cimbál (stčes. náz.)

KOBOS

cimbalista (stčes. náz.)

KOBOSIL

cukr rafinovaný (ob. náz.)

NIBS

čas (mezinár. náz.)

UT, UTC

červenec (st. sl. náz.)

LIPEC

Čechy (lat. náz.)

BOHEMIA

dauw (domor. náz.)

ZEBRA

dobývané ložisko (st. náz.)

KUTIŠTĚ

duben (sl. náz.)

CyETEŇ

Dunaj (st. náz.)

HISTER, ISTER

Dukla Praha (dř. náz.)

ATK

dům obchodní (náz.)

ASO, KOTVA,KRONE, LABUŤ, MÁJ, NUBA,PRIOR, TETA

dva stupně ordoviku (st. náz.)

BALA

dzo (domor. náz.)

SLON

einsteinium (st. náz.)

ATHENIUM

elektrický vysoušeč (st. náz.)

FÓN

elementární částice záření (st. náz.)

KORPUSKULE

Enez (st. náz.)

ENOS

Etiopie (st. náz.)

HABEŠ

fél (domor. náz.)

SLON

gruzínská republika (st. náz.)

IBERIE

godža (domor. náz.)

SLON

hlubotisk (st. náz.)

NEOTYPIE

holocén (st. náz.)

ALGONKIUM,ALUVIUM

housle (lid. náz.)

SKŘIPKY

indikátor k stanovení ketolátek v moči (obch. náz.)

ACETEST

Írán (st. náz.)

PERSIE

Írán (st. náz.)

PERSIE

Izraelita (st. náz.)

HEBREJEC

Kalinin (dř. náz.)

TVER

kameol (st. náz.)

DEMION

kameol (st. náz.)

DEMION

kaučuk surový (st. náz.)

FARADYN

kemit (obch. náz.)

RASORIT

kithara (střec. náz.)

FORMINX

kemit (obch. náz.)

RASORIT

kithara (střec. náz.)

FORMINX

kolovrátek na hraní (lid. náz.)

FLAŠINET

korán (st. náz.)

ALKORÁN

korund umělý (obch. náz.)

ALOXIT

kost hlezenní (st. náz.}

ASTRAGALUS

korejské město (st. náz.)

FENJAN

kormidelník lodi (dř. náz.)

PILOTA

křen naložený (obch. náz.)

KRENEX,KRENOX

Kujbyšev (dř. náz.)

SAMARA

kyselina dusičná (st. náz.)

LUČAVKA

květen (sl. náz.)

TRÁVEN

kyselina dusičná (st. náz.)

LUČAVKA

látka textilní (st. náz.)

BOY, BRYKYŠ,DYKYTA, LINDYŠ, MOLDON, 5MOLDÓN, MULDON, MULTON,MUŠLÍN, PÁJ, ŠAMLAT, ŠIPTUCH,ŠOTYŠ

láva (isl. náz.)

APALHRAUN

Lotyšsko a Estonsko (hist. náz.)

LIVONSKO

Lysá hora (kraj. náz.)

GIGULA

Lysá hora (kraj. náz.)

GIGULA

Malá Asie (st. náz.)

ANATÓLIE

Malawi (dř. náz.)

NASA, NJASA

med (stčes. náz.)

STRDÍ

meteorit kamenný (zast. náz.)

AEROLIT

Mexico (azt. náz.)

ANAHUAC

mince keltské miskovité (lid. náz.)

DUHOVKY

modulace pásma horního postranního (mezinár. náz.)

USB

Most (st. náz.)

HNĚVIN

Most (st. náz.)

HNĚVIN

muslim (středov. náz.)

SARACÉN

nádoba podobná rohu, zdobená figurálním motivem (řec. náz.)

RHYTON

niněra (středov. náz.)

SAMPOGNA

niněra (středov. náz.)

SAMPOGNA

nsovu (domor. náz.)

SLON

oblasti se souvislými písečnými přesypy (asij. náz.)

KUM

ondyon (domor. náz.)

SLON

ostrovní vrch (afř. náz.)

KOPJE, MATOPO

ostrovní vrch (afř. náz.)

KOPJE, MATOPO

palaogén (st. náz.)

EOGÉN

palaogén (st. náz.)

EOGÉN

Pentateuch (žid. náz.)

TÓRA

pedion (st. náz.)

BRACHYDÓMA,MAKRODOMA, ORTODÓMA

peklo (hebr. náz.)

GEHENNA

píšťala (stčes. náz.)

PIŠČEL

pleistocén (st. náz.)

DILUVIUM

Plavecké ostrovy (dř. náz.)

SAMOA

Plavecké ostrovy (dř. náz.)

SAMOA

pleistocén (st. náz.)

DILUVIUM

pobřeží východoafrické (středov. náz.)

AZANIA

polytetrafluoroethylen (obch. náz.)

TEFLON

polyvinylchlorid (obch. náz.)

IGELIT,NOVODUR, PVC

Portugalsko (st. náz.)

IBERIE

Porto (býv. náz.)

OPORTO

Portugalsko (st. náz.)

IBERIE

Porto (býv. náz.)

OPORTO

prosinec (stsl. náz.)

STUDEŇ

prostředek bělící a dezinfekční (náz.)

AKTIVIN

pustoryl věncový (lid. náz.)

JASMÍN

radon (dř. náz.)

NITON

radon (st. náz.)

EMANACE

 
Hledaný výraz výsledku: naz.
 

 

 
GDPR