strec. - Křížovka

Slovník křížovek

Křížovkářský slovník, křížovka, význam slova strec..
 
Dotaz:
Hledaný výraz pro dotaz: strec.
 

střec.

starořecký

běh závodní (střec.)

DROMOS

báseň (střec.)

LEICH

bohyně tří mravních zásad (střec.)

HORY

brána s pilířem uprostřed (střec.)

DIPYLON

budova koncertní kruhová (střec.)

ODEION, ODEON, ODEON

budova pro obchodní jednání (střec.)

THEATRUM

budova pro přípravu slavnostního průvodu (střec.)

POPEION

dar obětovaný bohu (střec.)

AGALMA,AGALOS

destičky ke psaní (střec.)

DIPTYCH

fúrie (střec.)

MEGARY, MEGERA

hala sloupová (střec.)

STOA

Homérův spis (střec.)

ILIADA, ILIAS

hradiště menší (střec.)

OPPIDUM

chrám zasvěcený Héře (střec.)

HERAION

chrám zasvěcený Héře (střec.)

HERAION

jednotka správní (střec.)

DEMOS

jednotka váhová (střec.)

DRACHMA

kithara (střec. náz.)

FORMINX

kithara (střec. náz.)

FORMINX

klatba středověká (střec. zast.)

ACHT

kolonáda (střec.)

STO A

kotlík hliněný nebo kovový (střec.)

DEINOS, DINOS, KRÁTER, LEBES,LÉBES

kotlík kovový k míšení vína (střec.)

DINOS, LEBES

kouzelnice (střec.)

KIRKE

krasavec bájeslovný (střec.)

ADÓNIS

krajina (střec.)

ELIS

lyrická poezie s hudebním doprovodem (střec.)

MELIKA

lyrická poezie s hudebním doprovodem (střec.)

MELIKA

mince stříbrná (střec.)

DRACHMA

mince drobná (střec.)

OBOL, OBOLOS,OBOLUS

mísa plochá se dvěma vodorovnými uchy (střec.)

KYLIX

místnost mužů (střec.)

ANDROM

místnost pro muže (střec.)

ANDRON

mísa plochá se dvěma vodorovnými uchy (střec.)

KYLIX

místnost mužů (střec.)

ANDROM

místnost pro muže (střec.)

ANDRON

mořská víla (střec. myt.)

OCEANIDA

náčelník okresu (střec.)

DÉMARCH

nádoba k míšení vína s vodou, kotlíkovitá s dvěma uchy (střec.)

KRÁTER

nádoba kotlíková se dvěma uchy (střec.)

KRÁTER

nádoba kovová na pití (střec.)

MASTOS

nádoba kovová nebo hliněná na pití (střec.)

MASTOS

nádoba na nošení vody (střec.)

HYDRIA,HYDRIA

nádoba s uchem (střec.)

KYATHOS

nádoba toaletní na olej (střec.)

LEKYTHOS

nádoba toaletní na olej, s uchem, úzkým hrdlem a nožkou (střec.)

LEKYTHOS

nádoba vejčitého tvaru (střec.)

STAMNOS

nádoba vejčitého tvaru s uchy a rozšířeným hrdlem (střec.)

PELIKA

nápis na pomníku (střec.)

EPIGRAF

nástroj hudební dmkací (střec.)

PEKTIS

nauka o melodii (střec.)

MELOPOIE

oběť konaná 9. den po pohřbu (střec.)

ENAT, ENATA

oběť pohřební (střec.)

ENATA, ENATA

oděv kožišinový, svrchní (střec. zast.)

KURŠIT

oděv kožišinový, svrchní (střec. zast.)

KURŠIT

poezie lyrická s hudebním doprovodem (střec.)

MELIKA

popěvky výsměšné (střec.)

SKÓPTIKA

prima chromatická (střec.)

APOTOMÉ

přístroj na stanovení výměry polí (střec. dř.)

GROMA

puška pěchotní (střec.)

ARKEBUZA

řada tónů vzestupných (střec. hud.)

ANABASIS

řada tónů vzestupných (střec. hud.)

ANABASIS

řeka zapomnění (střec. myt.)

LÉTHÉ

sdružení kupců hájících své zájmy proti šlechtě, germánské (střec.)

GILDA

sídlo šlechtické (střec.)

ZÁMEK

skladatel rytířský (střec.)

TRUBADÚR,TRUVER

skok do dálky či výšky (střec.)

HALMA

skok v pětiboji (střec.)

HALMA

řada tónů vzestupných (střec. hud.)

ANABASIS

řeka zapomnění (střec. myt.)

LÉTHÉ

sdružení kupců hájících své zájmy proti šlechtě, germánské (střec.)

GILDA

sídlo šlechtické (střec.)

ZÁMEK

skladatel rytířský (střec.)

TRUBADÚR,TRUVER

skok do dálky či výšky (střec.)

HALMA

skok v pětiboji (střec.)

HALMA

smysl života (střec. fil.)

LOGOS

socha mladíka nahého (střec.)

KUROS,KÚROS

starořecký džbán s uchem a hubičkou (střec.)

OLPE

staveniště (střec. náz.)

FABRICA

stavba pro tělovýchovu (střec.)

PALESTRA

šat ženský svrchní sahající až na zem, přepásaný (střec.)

PEPLOS

španělské denáry (střec.)

DINEROS

tón tónové soustavy (střec.)

MESÉ

ukazatel cesty (střec.)

ZIPPUS

ukazatel cesty (střec.)

ZIPPUS

věda o hudbě (střec.)

MELOPA

víla vod a pramenů (střec. náb.)

NAJÁDA

výchova k souladu sil tělesných a duševních (střec.)

PAIDEA

závodiště pro závody na koních a vozech (střec.)

HIPODROM

závody ve hře na kytaru (střec.)

AGÓN

závozník na vozíku (střec.)

APOBAT

zbrojnoš (střec.)

KNAP, ODĚNEC

zhýralec (střec.)

ASOT

značka notová (střec.)

NEUMA

znalec práva světského (střec.)

LEGISTA

zpěv smuteční (střec.)

THRÉNOS

zpěv válečný s doprovodem fléten (střec.)

ADONION

zpěv vítězný (střec.)

PAIAN, PAJÁN

žáci zpívající ve velikonočních hrách(střec. náz.)

SCHOLARES

 
Hledaný výraz výsledku: strec.
 

 

 
GDPR